Varför har ni formulerat en vision som syftar till att ersätta en konkurrent?
Sven Törnkvist
1

Hej Sven! Roligt att du tar dig tid att dela med dig av dina tankar kring vår vision. Den är ju just en vision — en högt satt ribba för oss att jobba mot. Och med kanske orealistisk i dag men inte nödvändigtvis i morgon om vi gör rätt saker på rätt sätt.

Vår ambition är inte att ersätta produkten Facebook utan snarare den länk som plattformen utgör mellan människor och händelser.