Tassu TASSUfestin takana — festarin nimen, infon ja erään professorin tarina

TASSUfest
TASSUfest
Aug 1 · 3 min read

Moni tietää, että Athene järkkää elokuussa superupeat festarit Athene 20 -juhlavuoden kunniaksi.

Sana TASSUfestistä kiirii Otaniemessä ja sen ulkopuolellakin, mutta aina välillä joku pohdiskelee, mistä oikein juontaa juurensa festarin nimi? Otetaanpa selvää!

Haloo, kuuleeko digitaalinen media

90-luvulla TKK:lla muhi ajatus media-alan murroksesta ja uudenlaisista, digitaalisista mediahommista. Tietotekniikan alalla osattiin ohjelmointia, mutta lopputulokset eivät olleet käyttäjän kannalta parhaita mahdollisia.

Mikä neuvoksi? Vastaus ongelmaan saattaa nykypäivänä tuntua itsestäänselvyydeltä — informaatioverkostojen koulutusohjelma!

Tapio ’Tassu’ Takala oli tietoverkko- ja multimediahypen kulta-aikana 90-luvun puolivälissä aloittanut TKK:lla professorina, ja työskenteli enimmäkseen nimenomaan digitaalisen median parissa.

Tassu oli itse aikanaan tullut TKK:lle opiskelemaan fyssaa (niin, että aika ajoin Athenen sitseillä fuksilaulu jatkuu 70-luvulle asti) ja kiinnostui tietokoneista jääden sitten jatko-opiskelemaan ja lehtorin virkaan. Professuurin myötä hän pääsi mukaan mielenkiintoiseen hankkeeseen: uuden koulutusohjelman perustamiseen.

Vuonna -98 korkeakoulun johdolle tehtiin esitys ja syksyllä oltiinkin jo, että ”informaatioverkostot jees pliis”. Seuraavana syksynä, eli vuonna 1999 ensimmäiset infolaiset aloittivat opiskelunsa — siis 20 vuotta sitten 😉

”Informaatioverkostot on lähellä sydäntä. Se on mulle vähän kuin oma lapsi, jos näin vois sanoa”, hymähtää alkuajoista tähän hetkeen infohommissa mukana ollut Tassu.

Athenen ensiaskeleet

Tassu on harvoja tyyppejä, jotka ovat päässeet todistamaan läheltä koko infon ja Athenen 20-vuotista kehityskaarta.

”Kesti hetken aikaa, että Athene syntyi”, Tassu muistelee. ”Vaikka alussa omaa kiltaa ei ollut, moni info-opiskelija oli aloittanut jo aiemmin täällä jo jossain muussa koulutusohjelmassa.Kiltameininki ja opiskelijakulttuuri siis tunnettiin. Siitä se lähti aika nopeasti kehittymään.”

Kun pääsykokeessa ei vaadittu fysiikkaa eikä sitä sisältynyt koulutukseenkaan, monet suhtautuivat infolaisiin TKK:n hippeinä.

”Minusta se nimitys kuvaa Athenea oikein hyvin! Eihän hippihenkisyys ole pelkkää sitä, että irrotellaan, vaan kuuluu siihen tietty ideologiakin”, Tassu muistelee.

Ensimmäinen vuosijuhla järjestettiin toisen vuoden syksyllä ja Tassu onkin tuttu näky vuosijuhlilla: ”Olen pyrkinyt aina olemaan mukana — ehkä yhdet tai kahdet jääneet välistä.”

Muitakin ihania Athene-muistoja on kertynyt 20 vuoden aikana rutkasti. ”Höpöhöpö-sitseillä on kyllä aina omanlaisensa tunnelma”, Tassu naurahtaa.

Äärimmäisen merkillepantavaa Athenen kulttuurissa on Tassun mukaan sen avoimuus. Vaikka killan muodostaa pieni joukko ihmisiä, se ei ole millään tavalla sulkeutunut yhteisö. Kaikki ovat tervetulleita mukaan. Sama ideologia pätee myös TASSUfestiin, johon on kutsuttu koko Aalto-yhteisö ystävineen bailaamaan Athenen juhlavuoden kunniaksi.

Mp TASSUfest? (milleniaalit: https://urbaanisanakirja.com/word/mp/)

Kun Athene 20 -juhlavuotta alettiin suunnitella, oli ilmiselvää, että Tassun huima panos infon syntyyn ja kehitykseen on huomioitava jollain tavalla. Kun idea TASSUfestistä nousi ensimmäisen kerran pöydälle, juhlavuodesta vastaavat tyypit olivat hurmioituneen innostuneita. Jopa niin, että asiasta unohtui ilmottaa Tassulle itselleen. Hän sai tiedon nimeään kantavista festareista ensimmäistä kertaa koko killalle lähetettävästä sähköpostista.

”Kun näin sen sähköpostin, mietin että herranjestas mitä tää on — ei voi olla totta! Uskomaton kunnianosoitus”, Tassu summaa fiiliksiään. ”On upea kokemus ja elämys, että saan kuulua Athenen toimintaan, molemminpuolista kiitollisuutta.”

Tassu kertoo odottavansa mielenkiinnolla niin TASSUfestin artistikattausta kuin muuta ohjelmaakin. Musiikki kiinnostaa, sillä Tassu itsekin on aktiivinen musiikin harrastaja.

”Pianoa olen soittanut 5-vuotiaasta alkaen ja opiskelinkin ihan tosissani TKK-opintojen aikana myös Helsingin konservatoriossa. Tein jopa alimman asteen piano-opettajan tutkinnon!”

Pienestä asti mukana on muuten musiikkiharrastuksen lisäksi ollut myös nimi Tassu, joka löytyy festarin nimestäkin. Se on käytössä kaikkialla, missä ei välttämättä tarvitse esiintyä virallisella nimellä.

Opiskeluaikoina Tassu liittyi heti sekä Polyteknikkojen kuoroon että orkesteriin, joista jälkimmäisessä hän soittaa edelleen. Musiikkiharrastuksessa on mukana myös koko perhe, joten kesällä saadaan hetkessä kasaan oma kuoro.

”Musafestari on aivan loistava tapa viettää Athene 20 -vuotta, todella kova juttu. Eihän täällä sellaista ole vielä nähty, vaikka kaikenlaisia tempauksia onkin ollut!”

Tassu tuttavineen esiintyy itsekin TASSUfestissä — tervetuloa katsomaan mielenkiintoista pelimanniesitystä ja muuta yllätyksellistä! Aikataulu julkaistaan myöhemmin tapahtuman nettisivuilla ja FB-tapahtumassa.

  TASSUfest

  Written by

  TASSUfest

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade