Det er et retorisk spørsmål. Fordi noens tær er mye ømmere enn andres finnes det ikke noe absolutt svar. Som hovedregel skal du selvsagt vise hensyn, være omtenksom, høflig, smart og smidig. …


«Jeg har lagt en plan — men jeg husker ikke hvor jeg har lagt den». For mange er planleggingsarbeid lite lystbetont. Likevel krever sjefen at det settes mål og legges planer. …


«Fagfolk er fagfolk» — heter det i sluttpoenget på en god, gammel selskapsvits i den litt vovede kategorien. I et mer seriøst perspektiv er dette utvilsomt et godt utgangspunkt for beslutninger om hvordan viktige oppgaver skal løses.

Rekruttering er blant organisasjonens aller viktigste og mest avgjørende oppgaver. Konsekvensene av gode…


Eller er du typen som rister på hodet og gir uttrykk for at nå er det nok? Ikke flere endringer nå takk — de siste som ble implementert har da ennå ikke rukket å virke!

Vi står på terskelen til et nytt år. Tiden for ønsker, drømmer og forsetter. Mange…


Tenke seg den fantastiske følelsen av å være i flytsonen. Når jobben er en lek; når du opplever at du mestrer oppgavene. Når du merker at din kompetanse strekker til. Og at resultatene kommer…

Er dette bare en drøm — eller er det mulig å skape en jobbhverdag som relativt…


Den uten sammenligning mest kjente — og «populære» personlige egenskapen blant de 5 som utgjør Femfaktormodellen er Ekstraversjon. Begrepet beskriver den utadvendte, vennlige, livlige, aktive og pratsomme personen.

En likandes type — vil mange karakterisere denne personen som. Utstråler selvtillit og varme. Er sosial og blir fort midtpunktet, enten det…


Kanskje er du en av minst 100 000 jobbsøkere i Norge som blir personlighetstestet hvert år? Eller kanskje er du en av de tusenvis av rekrutterere som benytter test for å kartlegge kandidaters personlighet?

Mens vi er inne på de store tall — det finnes også mange hundre ulike versjoner…


Når hus skal bygges ligger det alltid plantegninger til grunn. Derimot, når organisasjoner skal bygges gjennom rekruttering av nøkkelpersonell ligger ikke sjelden kun magefølelsen til grunn.

Feilkildene i rekruttering er mange. Uansett hvor mange valide metoder som benyttes i en rekrutteringsprosess kan ikke risikoen for feilrekruttering elimineres helt. …


Employer Branding har etablert seg som et sentralt begrep — også i det norske HR- miljøets vokabular. Det handler om å kommunisere tydelig og konsistent de attraktive kvalitetene ved en organisasjon — slik at de rette jobbsøkerne blir tiltrukket når ledige stillinger lyses ut.

Employer Branding er markedsføring. Mange steder…


Eiere og ledere arbeider konstant med å ta grep som skal forbedre virksomhetens inntjening og lønnsomhet. Hvis vi ser bort fra mulige positive effekter av oppkjøp eller radikal endring av virksomhetens strategi viser undersøkelser at best effekt på så vel topp- som bunnlinje gir førsteklasses kvalitet i gjennomføring av rekrutteringsprosessen.

Master Management Norge

Vår drivkraft er å bidra til medarbeidernes trivsel og utvikling. ”Hire for attitude, train for skill” #IKP #ICP #BPR www.master.no

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store