đá lát vỉa hè

Đá lát vỉa hè thường sử dụng đá xanh thanh hóa có kích thước 30cm x 30cm x 3–5cm được băm mặt và trừ viền xung quanh.

Ngoài ra còn sử dụng đá bó vỉa thanh hóa với kích thước như: 18cm x20cm x100cm hoặc 15cm x 15cm x 100cm

Tại sao lại lát vỉa hè bằng đá xanh : Chất liệu đá xanh thanh hóa có độ cứng rất cao và màu sắc đẹp để tăng thêm vẻ đẹp cho các tuyến phố và các khu đô thị mới..

Chúng tôi chuyên cung cấp những sản phẩm để phục vụ cho các công trình như: Đá bó vỉa hè, đá bó gốc cây, đá lát vỉa hè…. Theo yêu cầu của từng hạng mục công trình.

Đá xanh yên lâm không những phục vụ các công trình trong nước mà còn được rất nhiều các đối tác nước ngoài lựa chọn..

- See more at: http://daxanhthanhhoa.com/da-lat-via-he-thanh-hoa_i924_c149.aspx#sthash.szPwB0RQ.dpuf

Show your support

Clapping shows how much you appreciated mrbii’s story.