Ülkemizde hepsi değil ama; aranje oluşturmak yerine yabancı kültürden alıp, sadece söz ve sanatçının sesinin öne çıktığı aranjmanlar, pop müzik adı altında halka sıvanıyordu.

Aranjman başlığı altında, 70'ler de yazılan söz ve ses eğitimi, şuan ki duygudan yoksun “genellikle dıptıs kıçtıs” müziklerden kat kat fazlasıyla kalitelidir. Sonuç olarak işini iyi yapmaktadırlar.

O dönem, Türk ve Yabancı kültür olmak üzere verdiği duyguyla beraber, pop müziğin tek bir müzik tarzından oluşmadığını gösteriyor.

kedibeyciğim

Sosyal Medya :

Twitter

Facebook

Instagram

Snapchat

Like what you read? Give kedibeyciğim a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.