Cadılar Bayramı!

Kurabiyelere cupcakelere girişmeden önce şunu belirtmek isterim ki;cadılar bayramının bize ait bir bayram olmadığını biliyorum.Ve hiç bir cadılar bayramı için ne bir kostüm satın almışlığım ne de böyle bir parti organize etmişliğim vardır.Ama geçen seneden gelen sürekli bir şeyler pişirme süsleme ve bide yetmezmiş gibi hepsini paylaşma isteğimle birlikte bu sene cadılar bayramına dadandım.Ve gururla söyleyebilirim ki biraz sonra göreceğiniz hem kurabiye hemde cupcakelerde kendi hayalgücümden başka bir kaynaktan alıntı yapmadım :) Bu gibi durumlar sizler için ufak bir şeymiş gibi görünebilir ama benim için şuan oturup bunları buraya yazabiliyor olmak bile büyük başarı :) Neyse lafı fazla uzatmayayım zaten yakınlarda blogumun doğum günü geliyor o zaman uzun uzun bunları buraya yazarım işte o zaman sizlerde belki uzuun uzuun okursunuz :)

Dilerim konseptimin bu defa cadılar bayramı olmasına pekte takılmadan kurabiye ve cupcakelerimi keyifle incelersiniz.

Sevgilerimle

Begüm.

Like what you read? Give Keklerveben a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.