Külahta Kırmızı Kadife Kek!

Aslına bakacak olursanız ben bu arkadaşları yapabileceğimi daha önce külahta cupcake postumda belirtmiştim :) Ama bunu buraya yazdığım zaman o kadar ‘öyylesine’ yazmıştım ki ne bu kadar güzel olacağını ne de bu kadar ilgi göreceğini bilmiyordum :) Bu arkadaşları yaparken yaşadığım iki problemden bahsedeyim öncelikle;

Bunlardan birincisi kırmızı kadife kekin oldukça fazla kabarması. Bu göreceğiniz fotoğraftaki keklerden bir çoğu o kadar kabardı ki en sonunda çareyi taşmakta buldular :(

Bir diğer problemim ise külahlar. Külahları elime aldığımda altında hiç bir delik yırtık yoktu. Ama her nasıl oluyorsa ben içine kek hamurunu ne zaman koysam alt kısmından bir yer bulup hoop dışarı akıtan bir çok külahım oldu :(

Ama yinede tüm bu problemler rağmen kırmızı-beyazın uyumu gerçekten güzel oldu farkındayım :) Dilerim sizlerde belki burda belki başka bir yerde bu külahta cupcake fikrini görür denersiniz.

Sevgilerimle

Begüm.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.