Kuzu kuzu Cakepop!

Bu bayram değişiklik olsun dedim hep çikolata hep şeker nereye kadar :) Gerçi biraz sonra göreceğiniz arkadaşlarda oldukça çikolatalı ama olsun yinede saf çikolata değil,kek biçimini almış çikolatalar :)

Tamamen kendi kendime uydurduğum bir cakepop metoddu ile yaptım ben bu arkadaşları :) Yapması biraz zahmetliydi ama ben yaparken çok eğlendim dilerim sizde -burada yayınlamak için geç kalsamda- bayrama özel cakepoplarımı beğenirsiniz.

Sevgilerimle

Begüm.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.