Wilton Modelleme Kursu!

Mayıs ayında Wilton’un 3. Ve 4. Kursu hariç katıldığım bir diğer kursta modelleme kursuydu. Bu kursta -şansıma- diğer kursiyer kursa katılmayınca tek başıma eğitim aldım :) Ve bu benim gibi hemen soru soramayan biri için oldukça güzel oldu rahat rahat sordum sorularımı. Biz bu kursta insan modellemesi yerine köpek modellemesi üzerine çalıştık ancak bana söylenilene göre teknik hemen hemen hepsinde aynıymış. Gerçi ben zaten bu zamana kadar bir çok kız karakter modellemiştim kendi çapımda orda kullandığım tekniklerle kursta gösterdiklerini yanyana koyduğumda fark ettim ki ben gerçektende hakkında bir şeyler bilmeden modellemeyi doğru yapıyormuşum. O zaman hazırsanız köpekciğimi buraya yerleştiriyor ve yazıyı sonlandırıyorum :)

Sevgilerimle

Begüm.

Like what you read? Give Keklerveben a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.