Sky Is Falling ve Nujabes

Tam tarihi hatırlamıyorum ama yaklaşık iki sene önce uzun bir otobüs yolculuğu yapıyorken Kemal bana bir şarkı göndermişti.

https://youtu.be/UyoYf7rZVGI

Bu şarkıyı o kadar çok dinledim ki bir defa New York’tan Istanbul’a dönüyorken 7 saat boyunca dinlemiştim geri kalan vakitte de uyudum zaten. Ne zaman moralim bozulsa veya aptal bir hüzün kaplasa içimi Nujabes dinlerim. Dün Balat-Eminönü arasında yürüyorken Kemal bir şarkı daha gönderdi.

https://open.spotify.com/track/2tXifdbUfaNsctFWodu0jC

Nujabes’in yakın dostu Funky DL onun ölümü üzerine yapmış :/

Sky is Falling’i dinlerken son iki yıldır yaşadığım olaylar aklıma geldi. Bu iki yıllık zaman diliminde ben neler yapmışım ve neler yapamamışım, hayret.

Chill, jazz ve hip hop tarzı şarkıların bağımlısı olacağım aklıma gelmezdi. Bir de böyle şarkılarla hüzünlerimi birleştirip her seferinde bunları dinlemem de tam bir saçmalık. Ama napalım ben de böyle biri oldum işte. Neyse Rest in Beats Nujabes, Rest in Beats…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.