Japonya’ya Atom Bombası Atılmamış Olabilir Mi?
Murat Soydan
20510

Bu konu çok su götürür. rusyada patlayan uçan daire gibi.tunguska Abd ve Japonya daki gizli anlaşmalar nedir bilinmiyor. İstanbul boğazının yapay olması. yeraltı şehirleri felsefe taşı iz bırakmadan yok olan medeniyetler. avengers filmindeki kahramanlar homonculustur. felsefe taşı kullanılarak üretilen yapay insanlar. Felsefe taşı nedir bilirsek gerisi gelir. İnsanların kurban edilmesi karşılığında üretilen bir taştır. İnsan ölünce bedeni 21 gram kaybetmektedir. bunun 18 gramı belirlenmiştir 3 gramı hiç bir iz bırakmadan yok olmaktadır. vampirler ölünce kaybolmaı gibi. bu kısım ruhu bedene bağlayan gizemli maddedir. kol bacak nakli yapılabildiği gibi temel madde de nakledilerek ruh başka bir bedene yada felsefe taşına bağlanabilir. Simyager ruhunu şeytana satar. bedeninde ve yerde şekiller bulunur. bu şekiller cinnin nasıl davranacağını belirleyen mikro işlemci devresidir. simyager insanları kurban ederek temel maddeyi bedenden ameliyatla cine aldırır. bu sayede çok güçlü felsefe taşı elde edilir. bilinen en son kullanıcısı rasputindi. Bu taş ile büyük bir medeniyet iz bırakmadan yok edilebilir. İnsanın yaptığı her şeyi yapan ruhtur. dolayısıyla bu taşı kullanarak bir insanın ömrü boyunca yaptığı şeyi bir saniyede yapmak mümkündür. Günlük 1 kg yemek enerjisi üzerinden 20 yıllık güç açığa çıakrsa 7 ton tnt ye eşdeğer bir patlama elde edilebilir. 1 kaç bin insan felsefe taşına dönüştürülürse atom bombası gücü açığa çıkar. homonculusların bedeninde felsefe taşı vardır. bu sayede ruh gücü harcanarak bedeni yenilenir full metal alchemist

Like what you read? Give Kemal Turkoğlu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.