Laswell İletişim Modeli

Kenan Demirel
Dec 19, 2017 · 1 min read

Amerikan siyaset bilimcisi ve iletişim teoristi olan Harold Dwight Laswell, 1948 yılında geliştirdiği iletişim modelinde mesajın ne olduğu, kimin tarafından, hangi kanal vasıtasıyla, kime, hangi etkiyle söylendiği üzerine yoğunlaşmıştır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nda var olan siyasi iktidarın tek yönlü olarak toplum üzerinde etki bırakma uygulamaları, doğrusal (linear) iletişim sürecini benimseyen Laswell modeline temel oluşturmuştur.

Şekil 1 — Laswell İletişim Modeli

Şekil 1'de görüldüğü üzere, mesajın kaynağı olan “kim”, ilettiği mesaj, kullanılan kanal, mesajın iletildiği kişi veya grup ile mesajın bıraktığı etki vurgulanmıştır. Günümüz haber literatüründe kullanılmakta olan “5N 1K” (ne, nerede, neden, ne zaman, nasıl ve kim) soru formatının ilk örneği olarak Laswell iletişim modeli kullanılmıştır. Dönem koşulları gereği propaganda örneği olarak değerlendirilen bu modelde, mesajın iletildiği hedef kitle benzeş türden (homojen) özelliklere sahiptir. Bununla birlikte, 1948 yılında yayınlanan orjinal versiyonunda, gürültü ile geri bildirim öğeleri yer almamıştır.

Örnek olay: Devlete ait bir televizyon kanalında yayın yapan haber bülteninde, iletilen mesajın iktidardaki hükümet tarafından toplumu ikna etme, inandırma veya yönlendirme amaçlarıyla söylenmesi.

Alıntı formatı: Demirel, K. (2019, Ocak). Laswell İletişim Modeli. https://medium.com/@kenan.demirel/laswell-i%CC%87leti%C5%9Fim-modeli-9650ea499260 internet sitesinden alınmıştır.