วิธีแก้โรคราสนิมบนแก้วมังกร

โรคราสนิมบนแก้วมังกร สวนเกษตรแก้วมังกร Kenny Dragon Fruit
โรคราสนิมบนแก้วมังกร สวนเกษตรแก้วมังกร Kenny Dragon Fruit
โรคราสนิมบนแก้วมังกร สวนเกษตรแก้วมังกร Kenny Dragon Fruit

โรคราสนิมในแก้วมังกร

เริ่มจากต้องตัดกิ่งที่เน่าออกให้หมดก่อนนะครับที่เป็นจุดเล็กน้อยก็ควรครับ
แล้ว

 • พ่นยาชื่ออามูเร่ (หรือพาโต้เร่ก็ใช้ได้ครับราคาถูกกว่าอามูเร่ถ้ามีขาย)มีตัวไหนใช้ตัวนั้นนะครับ เลือกมา 1 ตัว+กับฟังกูราน ฉีดทุก 7วัน ประมาณ 4-5 ครั้ง
  ดีขึ้นก็ลดเป็น 10-15 วันฝนครั้งครับ
ยาช่วยโรคราสนิมบนแก้วมังกร สวนเกษตรแก้วมังกร Kenny Dragon Fruit
ยาช่วยโรคราสนิมบนแก้วมังกร สวนเกษตรแก้วมังกร Kenny Dragon Fruit
ยาช่วยโรคราสนิมบนแก้วมังกร สวนเกษตรแก้วมังกร Kenny Dragon Fruit
 • โรคนี้ มากับฝนรักษาได้แต่ไม่หายขาดนะครับเจอกันทุกปีครับ ถ้าค่อยหมั่นตรวจแปลง ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคเมื่อพบพ่นยาคลุมป้องกันเมื่อฝนเริ่มตก จะระบาดน้อยควบคุมได้ง่ายครับ.
 • ถ้าฝนตกติดกันหลายวันก็ต้องพ่นป้องกันครับ
 • ตัดกิ่งเป็นจุดไม่หมด!!!พ่นยาอะไรก็ไม่ช่วยครับ !!!!ยํ้า!!!!!!!!เลยนะครับสําคัญที่สุดเลยครับ กระบวนการนี้!!!
 • ต้องบำรุงต้นให้สมบูรณ์ด้วยอย่าหยุดใส่ปุ๋ย
 • อย่าเสียดายกิ่ง ตัดแล้วแตกใหม่ได้ ส่วนใหญ่เสียดายตัดไม่หมด!!!
 • ถ้าฉีดแล้วยังมี ให้สันนิษฐานได้ว่าเราตัดไม่หมดไม่ต้องเครียดตัดใหม่ ต้องใช้บันไดปีนดูบนหัวด้วยในกรณีพุ่มสูงใหญ่แล้ว. -ต้นที่ตัดหมดพ่นยากิ่งแตกใหม่อาจจะยังเป็นบ้างแต่จะลดลงเรื่อยครับ
  กิ่ง,ดอก,ผล ที่เป็นจุดนํ้าตาล หรือไหม้แล้ว พ่นรักษายังไงก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ ทำใจ ถ้าเป็นมากตัดทิ้งให้แตกใหม่อย่างเดียวครับ.
 • โรคนี้ต้องใช้เวลาและความเข้าใจ และความชำนาญ อย่าท้อใจ มันต้องค่อยๆใช้เวลาถึงดีขึ้น. ผมทําแบบนี้แล้วดีขึ้น เอามาแชร์กันนะครับ.

--

--

เจ้าของสวนแก้วมังกร กับประสบการณ์ปลูกแก้วมังกรมากว่า 20 ปี พร้อมแบ่งปันข้อมูลการปลูกแก้วมังกร และรักษาโรค กับพี่น้องชาวเกษตรทุกคนคร้บ

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
สวนเกษตรแก้วมังกร kennydragonfruit

สวนเกษตรแก้วมังกร kennydragonfruit

เจ้าของสวนแก้วมังกร กับประสบการณ์ปลูกแก้วมังกรมากว่า 20 ปี พร้อมแบ่งปันข้อมูลการปลูกแก้วมังกร และรักษาโรค กับพี่น้องชาวเกษตรทุกคนคร้บ