แกัวมังกรสีเหลือง อิสราเอล สวนเกษตรแก้วมังกร — เคหะเกษตร 2561

แก้วมังกรทอง หรือ แก้วมังกรสีเหลืองอิสราเอล
แก้วมังกรทอง หรือ แก้วมังกรสีเหลืองอิสราเอล

แก้วมังกรทอง หรือ แก้วมังกรเหลือง เป็นแก้วมังกรจากการปรับปรุงพันธ์ุของนักวิจัยชาวอิสราเอล เริ่มนำเข้ามาปลูกกันบ้างแล้วในประเทศไทย ลักษณะเด่นของแก้วมังกรพันธ์ุนี้คือ เปลือกมีสีเหลือง เนื้อสัมผัสมีความนุ่มคล้ายเจลลี่ รสชาติหวานนำ ให้กลิ่นลิ้นจี่อ่อนๆ นำ้หนักผล ขณะนี้อยู่ที่ราวๆ 500–700 กรัม แก้วมังกรเหลืองทองนี่ เดิมเป็นที่นิยมอย่างมากในไฮเปอร์มาร์เก็ตทางยุโรป จีน และฮ่องกง ด้วยสีเปลือกที่เป็นมงคล สีเหลืองเปรียบหมือนสีทอง นี้เอง ทำให้อนาคตอาจเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคก็ได้
เคหการเกษตรขอพาทุกท่านไปชมแก้วมังกรเหลืองพันธ์ุใหม่นี้ จากสวน คุณสุทธิศักดิ์
บุณยาคุมานนท์ กันเลยครับ

Yellow Dragon Fruit from Israel — This new variety from Israel. The differences are its yellow skin; it comes with white flesh. the touch is jelly-like with sweet taste and lychee aroma. This variety has entered Thailand 2 years ago with the cultivation area in Nakhon Ratchasima Province Thailand. the demand is high in hyper-market in Europe and Asia. with yellow golden color of its skin, many believes that it is an auspicious color.

ชมวีดีโอสัมภาษณ์ของเคหะเกษตรได้

คุณเก่ง หรือ คุณสุทธิศักดิ์ เจ้าของสวนเกษตรแก้วมังกร รังสิตคลอง 10 Kenny Dragon Fruit จังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของแก้วมังกรเหลืองนี้ว่า
คุณเก่งและอาจารย์ฉลองชัย แบบประเสริฐได้กิ่งพันธ์ุมาจากสวนแห่งหนึ่งในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นำพันธ์ุมาทดลองปลูกและศึกษาตั้งแต่เริ่มปลูกไป
จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตและชิมรสชาติมาแล้วถึง 6 รุ่น จึงมีความมั่นใจว่าแก้วมังกรสายพันธ์ุนี้มีรสชาติที่ดีและมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกในประเทศไทย จึงเปิดตัวและทดลองทำตลาดมาจนถึงปัจจุบัน

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
คุณเก่ง หรือ คุณสุทธิศักดิ์ เจ้าของสวนเกษตรแก้วมังกร รังสิตคลอง 10 Kenny Dragon Fruit จังหวัดปทุมธานี

ลักษณะเด่นของแก้วมังกรสีเหลือง

เบื้อต้นสันนิษฐานว่า ใช้พ่อพันธุ์เหลืองฮาวายหรือโคลัมเบีย นำมาผสมกับแม่พันธ์ุคือพันธุ์สีขาว ลูกผสมที่ได้มีลักษณะเด่นคือ เปลือกมีสีเหลือง เนื้อในมีสีขาวขุ่นให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มคล้ายลิ้นจี่ น้ำหนักผลอยู่ที่ราวๆ 500–700 กรัม มีเปอร์เซ็นต์การติดผลใกล้เคียงกับแก้วมังกรแดง จุดเด่นในเรื่องของเปลือกสีเหลืองที่ให้ความหมายเป็นมงคลใกล้เคียงกับสีทองนี้เอง ที่คุณเก่งมองว่าในอนาคตอันใกล้ แก้วมังกรสีเหลืองทอง อาจจะขยับเข้ามาร่วมวงพืชเศรษฐกิจได้

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
แก้วมังกรสีเหลืองอิสราเอลหนักประมาณ 500–700 กรัม เนื้อสีขาว มีกลิ่นเฉพาะตัวหอมเหมือนลิ้นจี่

การปลูกแก้วมังกรเหลืองและปัญหาโรคและแมลงในแก้วมังกรเหลือง

คุณเก่งได้ปลูกและจัดการแก้วมังกรเหลืองเหมือนกับพันธุ์เดิมที่นิยมปลูกอยู่ในบ้านเรา คือ แก้วมังกรสีแดง ( อ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ไม้ผล เยือนสวนเกษตรแก้วมังกรเก่งกับเฮง คุณภาพมาตรฐาน Global Gap ฉบับเดือนมีนาคม 2559) ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจ จึงพิสูจน์ได้ว่า แก้วมังกรเหลืองนั้น สามารถปลูกในประเทศไทยได้ เพียงแต่ในระยะแรกจะพบว่า เมื่อติดดอกแล้ว ดอกมักจะร่วงง่าย ผลไม่ค่อยโต ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้น ตักแต่งทรงพุ่มให้โปร่งขึ้นซึ่งปีนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ว เพราะมีขนาดผลใหญ่ขึ้น

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
การปลูกแก้วมังกรเหลืองอิสราเอล

โรคที่พบมาตลอดในแก้วมังกรคือ โรคราสนิมในแก้วมังกร เป็นโรคที่สวนแก้วมังกรแทบทุกแห่งต้องพบ คุณเก่งจึงได้แนะนำวิธีการจัดการแบบบูรณาการไว้เช่นกันดังนี้

  • สำรวจต้นที่พบจุดระบาดของโรค หากพบเจอ ให้ตัดแต่งกิ่งและนำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง
  • ใช้คอปเปอร์ผสมกับยาฆ่าเชื้อรา พ่นทุกๆ 7–9 วัน ประมาณ 4–5 ครั้ง เน้นทั้งด้านข้างและด้านบน
  • ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อ
  • ใส่ปุ๋ยและฮอร์โมนต่างๆเพื่อบำรุงต้นพืชตามปกติเพื่อให้ต้นพืชฟื้นตัว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการแก้โรคราสนิมแก้วมังกร

มองโอกาสในตลาดและอนาคตการส่งออกแก้วมังกรเหลือง

คุณเก่งได้ให้มุมมองเกี่ยวกับแก้วมังกรเหลืองอิสราเอลหรือสีทองว่า เป็นแก้วมังกรที่ตอบรับกับความต้องการของชาวเอเชียที่เชื่อในเรื่องของสีมงคลอย่างสีเหลืองทอง เพราะถือเป็นสีของจักรพรรดิ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับช่วงเทศกาลต่างๆ และแก้วมังกรสีเหลืองยังเป็นผลไม้ที่จำกัดอยู่ในตลาดไฮเปอร์มาเกต ที่มีราคาแพงกว่าแก้วมังกรสีแดงเนื้อขาว ถึง 3 เท่าด้วยแล้ว ทำให้ตลาดระดับอื่นๆ ยังคงเปิดกว้างและมีความต้องการ นอกจากนี้แก้วมังกรทองยังเป็นที่นิยมในแถบยุโรป ฮ่องกง จีน
เพียงแต่มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากอิสราเอลผลิตและจำหน่ายจำนวนที่จำกัด
หากทางเอเชียสามารถผลิตได้ จะแก้ไขอุปทานตรงนี้ไปได้มาก เหตุเพราะมีการผลิตในปริมาณมาก มีการขนส่งที่ใกล้และสะดวกกว่า จึงช่วยลดต้นทุนด้านราคาได้ ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ปลูกแก้วมังกรสีเหลืองกันมากแล้ว ในอนาคตอันใกล้คงจะมีแก้วมังกรเหลืองออกจำหน่ายในตลาดมากขึ้น คุณเก่งเชื่อว่า ด้วยสภาพดินและการจัดการที่ต่างกับอิสราเอลย่อมทำให้รสชาติที่ได้ต่างกัน ซึ่งจะเป็นข้อแตกต่างในการจำหน่าย หากภาครัฐให้การสนับสนุนแก้วมังกรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรเปลือกแดงหรือเปลือกสีต่างๆ แก้วมังกรอาจเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทยได้

สถานการณ์แก้วมังกรไทยในอีก 1–2 ปีข้างหน้า

เป็นที่กังวลอย่างยิ่งว่า สถานการณ์แก้วมังกรปีนี้ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากมีขยายพื้นที่ปลูกกันมาก ทั้งในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดเลย เชียงราย ส่งผลให้ปีนี้แก้วมังกรมีราคาต่ำ จากข้อมูลของตลาดไท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 พบว่าราคาแก้วมังกรเนื้อขาวไทยเบอร์กลาง กิโลกรัมละ 12–15 บาท และราคาแก้วมังกรเนื้อแดงไทยเบอร์กลางกิโลกรัมละ 10–12 บาท จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชาวสวนแก้วมังกรด้วยกันพบว่า พื้นที่จังหวัดเลยมีแก้วมังกรปลูกแล้วกว่า 1,000,000 เสา ซึ่งเพียงแค่เสาที่ให้ผลผลิตแล้ว 600,000 เสา ทำให้แก้วมังกรราคาตกต่ำลงไปได้มาก แต่ยังเหลืออีกกว่า 400,000 เสา ที่รอทยอยให้ผลผลิตปีหน้า ด้วยเหตุนี้ชาวสวนอาจต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ราคาตกต่ำจากผลผลิตล้นตลาดในอีก 1–2 ปีข้างหน้า จึงอยากฝากให้ชาวสวนจัดการแปลงระมัดระวังเรื่องโรค เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ซึ่งการจัดการแปลงอย่างมีระบบและมีมาตรฐานส่งออกได้ อาจมองไปถึงเรื่องการแปรรูป เพื่อป้องกันปัญหาการขายสดหรือผลผลิตล้นตลาด ซึ่งภาครัฐควรจะเข้ามามีบทบาทและช่วยเหลือเรื่องการวิเคราะห์ความเหมาะสมต่างๆของแต่ละพันธ์ุ พร้อมกับส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้อง
เพื่อให้ชาวสวนไทยมีกำลังแข่งขันกับภายนอกได้ต่อไป

ที่มา : หนังสือเคหะเกษตร 2561 หน้า 093–095 กองบรรณาธิการ ข้อมูลจาก
คุณสุทธิศักดิ์ บุณยาคุมานนท์ สวนเกษตรแก้วมังกร Kenny Dragon Fruit รังสิต คลอง 10

ติดต่อ 0813432637
facebook : kennydragonfruit
Website :
www.kennydragonfruit.com

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
สัมภาษณ์ คุณเก่ง สวนเกษตรแก้วมังกร Kenny Dragon Fruit รังสิตคลอง 10 แก้วมังกรทองพันธ์ุใหม่จากอิสราเอล หนังสือเคหะเกษตร 2561

เจ้าของสวนแก้วมังกร กับประสบการณ์ปลูกแก้วมังกรมากว่า 20 ปี พร้อมแบ่งปันข้อมูลการปลูกแก้วมังกร และรักษาโรค กับพี่น้องชาวเกษตรทุกคนคร้บ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store