ลุงเคนนนนน 🐐♈
ลุงเคนนนนน 🐐♈

ลุงเคนนนนน 🐐♈

99% Sarcastic Tweet | ไม่ได้หยิ่ง แค่สายตาสั้น #TeamValor | ติดต่องาน: กุฏิเจ้าอาวาสหลังเมรุ