3+1 ok, amiért nem adom el a Bitcoin Cash-emet

Barnabas Debreczeni
Aug 8, 2017 · 4 min read
Image for post
Image for post

Az augusztus elsejei hálózati kettéválás (network split) után hozzájuthattál ugyanannyi Bitcoin Cash-hez (BCH), mint amennyi Bitcoinod (BTC) volt augusztus 1. előtt. Nagyon sokan — főleg a Bitcoin Core fejlesztőcsapatot kiszolgáló propagandagépezet hatására — előrerohantak és eladták BCH-jukat, amint arra lehetőség volt. Ha azonban valaki a túlfűtött érzelmek hatása helyett képes a gazdasági racionalitás szemüvegén át megvizsgálni a kérdést, gyorsan rájöhet, hogy több érv szól a BCH megtartása, mint az eladása mellett.

A BTC és a BCH egymás kockázathárító (hedging) eszközei. Ha az egyik bukik, akkor a másik nagy eséllyel szárnyal, és fordítva. Azt, hogy melyik fog szárnyalni 3–6–12 hónap múlva, elég nehéz megjósolni. Ha mindkettőt megtartod, és a piac az egyikből a másikba vándorol, akkor nem kell semmit tenned, sőt még figyelned sem kell a tökéletes időzítésre. Ez esetben jól kiegészítik egymást.

Ha viszont azt hiszed, a Bitcoin Cash soha nem rúghat labdába, akkor olvass tovább.

Több olyan kimenetele is van a dolognak, ahol a Bitcoin Cash jelentősen megerősödhet:

 1. A SegWit2X megállapodásnak a 2X része nem teljesül
  A New York-i Egyezmény (NYA) egy kompromisszumról szólt. Az akkor 50% támogatottsággal rendelkező, nagy blokkokat támogató bányászok összeálltak a 30%-os SegWit támogatókkal. Ennek hatására megállapodtak abban, hogy a nagyblokkosok segítenek aktiválni a SegWitet, cserébe később csinálnak egy csekély blokkméret növelést is 1MB-ról 2MB-ra (ez a SegWit2X-nek a 2X része).
  Ez azt jelenti, hogy a SegWit azért lett most egyedül aktiválva, mert a nagyblokkosok beadták a derekukat egy későbbi nagyobb blokkra váltásért cserébe.
  Most űgy tűnik, hogy a Bitcoin Core mindent megtesz annak érdekében, hogy a 2X ne teljesüljön, azaz 3 hónap múlva lehet, hogy egy újabb kettéválás jön: lesz egy SegWitCoin és SegWit2XCoin.
  A NYA mögött álló cégek több millió valós mindennapi felhasználót képviselnek (azaz a Bitcoin gazdaság több mint 80%-át) illetve a bányászok többségét (80% fölött, sőt azóta már 92%-nál tartunk). Ennek következtében, ha a SegWit2X-nek a 2X része meghiúsulna egy újabb potenciális kettéválás miatt, akkor ezek a cégek, — amelyek jogosan fogják azt érezni, hogy hátba lettek szúrva — nem fogják az újabb kettéválást megkockáztatni (a több milliós ügyfélbázis miatt), hanem egyszerűen át fognak térni a nagyblokkos láncra, amit ma Bitcoin Cash-ként ismerünk. Így lesz egy lassú, drága Bitcoin Core (SegWit) lánc, és egy olcsó és gyors Bitcoin Cash lánc.
  A felhasználók nagy részét nem érdekli az ideológia, ezért őket a Bitcoin Cash láncon érdemes kiszolgálni, mivel ők is racionális szereplők, és nem kérnek a lassú, drága és megbízhatatlan Bitcoinból.
  Fontos megjegyezni, hogy a Bitcoin árfolyamát nem az ideológia fűti, hanem a gyakorlati használhatóság és az felhasználók száma. Ha a felhasználók átpártolnak másik kriptoeszközre, az közvetlenül ezen eszköz árfolyamának az emelkedésében fog megnyilvánulni (mivel meg kell venned ahhoz, hogy használni tudd). Ugyanígy az otthagyott kriptoeszköz árfolyama be fog zuhanni, mivel a használhatatlansága miatt eladják azt, és beváltják egy másik, használhatóbb eszközre.
 2. A Bitcoin Cash-t profitábilisabb lesz bányászni, mint a Bitcoin Core-t
  Ebben az esetben előfordulhat az, hogy a bányászok 30–50%-a átmegy BCH-t bányászni, akár egyik napról a másikra.
  Ennek következtében a BTC láncon a konfirmációs idők megsokszorozódnak, a bányász költségek az egekbe szöknek, potenciálisan több hétre/hónapra, főleg ha az átpártolás közvetlenül egy nehézségi szintállítás után történik… Ilyen esetben a BTC árfolyam beeshet, és még több bányász és felhasználó pártolhat el a BTC-től, beindítva ezzel egy halálspirált a BTC láncon. Ez a gondolatkísérlet persze feltételezi, hogy profitábilis marad a BCH-t bányászni, ellenkező esetben beindulhat a csiki-csuki (vagyis, hogy egyik nap egyik fajtát, másik nap a másikat bányásszák), ami egyik láncnak sem tesz jót. Ha viszont mindkét Bitcoint tulajdonlod, teljesen mindegy, hogy melyik áll épp nyerésre.
 3. Újra “eldugul” a Bitcoin Core / SegWit lánc
  Ez a legvalószínűbb forgatókönyv, még ha nem is rövidtávú. Erre a következő 2 évben 95% esély van.
  Ha újra megnő a tranzakciós forgalom annyira, hogy nem bírja el a “régi” (Bitcoin Core / SegWit) lánc, akkor az egekbe szöknek a bányászköltségek és a tranzakciók konfirmálása teljesen megbízhatatlanná válik. Ez már megtörtént egy párszor, legutoljára 2017 tavaszán. A korábbi 20 Ft körüli átlag bányászköltség felugrott 500-1000 Ft körülire, és volt, hogy napokig nem konfirmáltak a tranzakciók még magas beállított költség ellenére sem. Ez pl. lehetetlenné teszi egy Bitcoin ATM használatát (volt is belőle sok gondunk).
  A tavaszi bedugulás hatására a Bitcoin piaci részesedése hónapok leforgása alatt 85%-ról 40%-ra esett, és a napi szinten tranzaktálók altcoinokat kezdtek használni.
  Ez újra meg fog történni, csak most van egy sokkal közelebbi “rokon”, amire sokkal könnyebb átállni: ez a Bitcoin Cash. Minden ugyanúgy működik, a szoftverek is gyakorlatilag ugyanazok, csak itt újra megbízható, gyors és olcsó tranzakciók vannak — ahogyan azt megszokhattuk a Bitcoin első nyolc évében, és aminek köszönhetően ennyi felhasználót összegyűjtött.
  Sokkal könnyebb átállni egy Bitcoin Core-os tárcáról a Bitcoin Cash-es verziójára, mint mondjuk egy DASH vagy Ether tárcára.
  Ez a forgatókönyv gyakorlatilag garantált, ha újra beindul az árfolyamnövekedés miatti forgalom — amit akár az idei ősz el is hozhat egy Mikulás rally keretében.

Mindhárom forgatókönyv abszolút realisztikus, és lehet, hogy van még olyan verzió is, amire én nem gondoltam.

És a ráadás: meglepetés ajándék volt, ráadául ingyen — tehát nem hiányzik sehonnan ez a pénz, és azt már megtanultam az előző évekből, hogy kriptoeszközt csak venni szabad, eladni soha. :)

A fentiek miatt én nem adom el a Bitcoin Cash-emet, hanem szépen kivárom, hogy hogyan alakul a sorsa. Akár évekig.

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerző magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store