Kariyerinizi Çöpe Atma (ve sonra çöpten beslenme) Rehberi — 1
ImmanuelTolstoyevski
1806

Medium’un Türkçe yüzüne yeni yeni bakmaya başladım, en ferahlatıcı üslubu bu yazıda buldum. Kendinizi iyi anlamışsınız, rahat rahat anlatmışsınız. Bu tarz yazıların hep düştüğü kişisel manifesto üslubu veya kesin çizgileri olan ayrımları görmüş insan bilgeliği tuzaklarına düşmemişsiniz. Teşekkür ederim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.