Eskişehir Yazımız

Eskişehir ilimiz Osmanlı İmparatorluğu’nun zemin attığı zamandan,şimdiki zamana kadar kendini sürekli geliştirmiş ve büyük şehir olma ünvanına sahip olmuştur.Eskişehir’de ilk Türk Lokomotifi ve ilk yerli otomobil üretimi yapılmıştır.Bu yönden Eskişehir sanayi alanında da Türkiye’de liderlik etmiş nadir şehirlerden biridir.Hala sanayide ki başarıları nedeni ile,bir çok yerden göç almaktadır.Eskişehir’in iklimi kışları soğuk ve yağışlı,yazları sıcak geçer.Üniversitesi,tiyatro ve operaları,yüksek hızlı tren seferleri,tarihi yerleri ve çiğ böreği gibi etmenler ile kendini tanıtmıştır.Üniversite şehri olarak bilinen Eskişehir’de 2 adet üniversite bulunmaktadır ve bu Eskişehir için büyük maddi gelirdir.Porsuk Çay’ının bir kısmı şehirin içinden geçer ve Adalar denilen yer sayesin de,sandal keyfi yapılabilir ve bir çok cafe ve restoran sayesin de dilediğiniz gibi eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.

Like what you read? Give Kerem Cihangir a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.