Kuka Tesbihler

Kuka tesbih, kategori olarak ağaç kategorisinde kendine yer bulan tesbih çeşididir. Tropikal bir ağaç olan kukanın meyvesinden üretilir. Kuka, sert kabuklu bir meyve olmasından dolayı tesbih yapımında kullanılması düşünülmüştür. Sertliği bakımından Hindistan cevizini andırsa da Hindistan cevizinden küçük bir meyvedir.

Sertliğinin haricinde, Osmanlı’dan gelen bir kültürdür. O zamanlardan bu zamanlara alışkanlık olarak günümüze kadar gelmiştir. Mikrop kırıcı etkisiyle ön plana çıkan kuka tesbihinin, bu sebepten ötürü çekildikçe karardığı bilinmektedir. Hatta Osmanlı Devleti zamanında hekimlerin mutlaka yanında bulundurup çektiği bir tesbih olarak da bu faydası kanıtlanabilir bir hal almaktadır. Sahip olduğunuz ya da olmak istediğiniz kuka tesbihin hakiki olup olmadığını bu yolla anlayabilirsiniz. Çekildikçe kararmaktadır, tam bir stres tesbihidir. Çok kısa süre çekilmesine rağmen insana rahatlık hissi kazandırır. Oldukça hafif olan kuka tesbihleriniz ise hemen hemen tüm dış darbelere karşı da dayanıklı olan yapısıyla dikkat çeker.

Kuka meyvesi, tropikal iklimin hüküm sürdüğü topraklarda yetişir. Endonezya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerde meyveleri toplanır, işlenir, içindeki öz kısmı ayıklandıktan sonra etli kısmı işlenerek tesbih elde edilir ve kuka, böylelikle aksesuar sektörüne kazandırılmış olur.

Yalancı kuka tesbihler ve hakiki kuka tesbihler olmak üzere piyasada iki çeşit kuka tesbih bulunur. Sitemizden kuka tesbihler hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat aralıklarını öğrenmeniz mümkündür.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.