Other languages: 日本語, 한국어, Русский.

Karikatürler üzerinden Flux

Problem

Temel problem

modeller veriyi view katmanına aktarır
View katmanları modelleri günceller, modeller diğer modelleri günceller. Bu koltuktan ayrılmadan masa tenisi oynamaya çok benzer.

Çözüm: tek yönlü veri akışı

Bu diyagramı Facebook’un Flux dökümanlarında bulabilirsiniz, kendisi gözüktüğünden daha güzel.

Karakterlerle tanışma keyfi

The action creator

Action Creator bir telgraf operatörüne benziyor. Mesajınızı sizin için biçimlendiriyor.

The dispatcher

The store

The store aşırı kontrolcü bir bürokrattır. Tüm değişiklikler onun üzerinden geçmelidir.

The controller view and the view

the controller view, store ve view arasındaki bir orta bulucu gibidir. store'dan bildirimler alır ve aldığı veriyi altındaki view'lara dağıtır. view aldığı datayı kullanıcıya sunar.

Birlikte nasıl çalışıyorlar

Kurulum

  1. store lar dispatcher a bir eylem geldiğinde mutlaka haber edilmek istediklerini bildirirler.

Veri akışı

  1. the view action creator a bir aksiyon hazırlamasını söyler.

Sırada Redux yazısı…

İlk defa detaylı bir çeviri yapmış oldum, umarım güzel bir çeviri olmuştur. Geri dönüşleriniz varsa memnuniyetle dinlerim, Redux, React veya yardımcı olabileceğimi düşündüğünüz bir konu veya bir sorunuz var ise iletişime geçmekten çekinmeyin lütfen :) Sevgiler

--

--

https://keremciu.github.io/ front-end developer #react #redux #gulp #js

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store