Burada bahsedilen 6 kez görülmüş kıyamet ile anlatılmak istenen nedir?
M. Turgay Kadayıfçı
1

toprak ana felsefesi ile alakali anlatilan bi’ metaforu kullandim, detaylar icin gaia ve bible’a hakim olmaniz gerekebilir, ilginizi cekerse tavsiye ederim, yakin zamanda aranofskynin bunu isleyen mother! filmi var

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.