Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu

Fark ettimde genelde okuduğum Stefan Zweig kitapları blogumda paylaşıyorum. Şüphe yok ki bunun en büyük sebebi yazarın insan psikolojisine derinlemesine inebilmesi ve bunu güçlü bir şekilde okuyucusuna aktarmasıdır. Çok güçlü bir yazar, istediği her duyguyu en iyi şekilde kaleme alabiliyor.

Aşk meşk işleriyle işim olmasada “Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu” kitabını büyük bir zevkle okudum. Kitapta bir kadının sevgisi uğruna hayatını nasıl bir acıyla yaşadığını göreceksiniz. Elinde birçok imkan olsada korkuları yüzünden adım atamayan bir kadın.

Kitap, bir adama gelen isimsiz bir mektubun okumasıyla başlıyor ve mektup bittiğinde bir kaç satırla kitap son buluyor. İnsan psikolojisiyle ilgilenenlerin kesinli Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu dışında bütün Stefan Zweig kitapları okunmalı. Daha önceki Stefan Zweig kitaplarında bahsettiğim konulara yer vermek istemiyorum. Merak edenler yazar hakkında bilgilere ulaşmak için blogumda Stefan Zweig araması yapabilirler veya kitap kategorisini inceleyebilir.

Kitap adı: Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
Kitabın orijinal adı: Brief Einer Unbekannten
Yazar: Stefan Zweig
Çeviri: Ahmet Cemal (Çeviri önemli, Ahmet Cemal olmalı!)
Sayfa sayısı: 68

Ayrıca aşk denilen bu hissi bir erkeğin kaleminden okumak biraz garip geldi. Adamda nasıl bir yaratıcılık var hayret ediyorum. Bu kadar olur dedirtecek bir kitap!

Like what you read? Give Kerem Sarı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.