Emacs Kisayollar

Emacs icin temel kisayollari burada listeleyelim. Bu kisayollar PDF olarak gnu sitesinde var. Bazi universiteler de listelemisler. Biz suanlik bize yeticek kadarini alalim. Baslangic seviyesinde emacs’e girislerde editorden cikamassak umutsuzluga kapilmayalim, sinirlenmeye baslayabiliriz… Sakinligimizi koruyalim. :)

Daha once belirtmistim, emacs’i terminal de acamiyorsak emacs -nw ile terminal mode icin zorlayarak acabiliriz. Diger turlu emacs dememiz yeterli.

GNU PDF: https://www.gnu.org/software/emacs/refcards/pdf/refcard.pdf

Okumak isteyenler ayrintilariyla buradan bakabilir. Ben biraz daha ozet seklinde ve en fazla kullanilanlari siralicam. Bazi kisayollari denemek bile daha kolay, anlatabilmesi aciklamasi zor oluyor.

C-x C-c     #Emacs Cikis (close)
C-x C-f     #Dosya bul ve ac (find, open)
C-x C-s     #Degisiklikleri kaydet (save)
C-x s      #Tum dosyalardaki degisiklikleri kaydet (save all)
C-x i      #bir dosyayi digerinin ustune ekler (insert)
C-x C-w     #dosyanin kopyasini olusturur, istediginiz isimle
C-x C-q     #sadece okuma moduna al (read-only)
C-h f      #yazilan fonksiyonun aciklamasi
C-h m      #bulundugunuz mod hakkinda bilgi
C-g       #ciftli kombinasyon karismis ise yada komutu islemeden sonlardirmak icin
C-a       #satir basi (beginning-of-line)
C-e       #satir sonu (end-of-line)
C-f       #karakter karakter ilerleme (forward-char)
C-b       #geriye dogru karakter karakter (backward-char)
M-f       #kelime kelime ilerleme (forward-word)
M-b       #kelime kelime geri (backward-word)
C-d       #karakter silme (delete-char)
M-u       #kelimeyi buyuk harfe cevir (upcase-word)
M-l       #kelimeyi kucuk harfe cevir   (downcase-word)
M-c       #kelinin bas harfini buyuk yap (capitalize-word)
C-k       #satir sonundan cursor bulundugu alana kadar sil (kill-line)
M-d       #kelime kelime silme (kill-word)
C-y       #yapistir (yank)
M-<       #dosya basi (beginning-of-history)
M->       #dosya sonu (end-of-history)
C-r       #ters arama (reverse-search-history)
C-s       #ileri arama (forward-search-history)
C-x u yada C-_ yada C-/ #yazilani geri alma (undo)
M-x recover-session #sistem cokmesi vb durumlarda dosyanizi geri getirebilme
M-x revert-buffer    #dosyada yapilan degisiklikleri geri alma

:) Daha devami var, ama baslangic icin bu kadar yeter. Dedigim gibi GNU Emacs Reference Card PDF bakarsaniz daha ayrintili anlatiliyor.

Ileri de bu kisayollara karsilik gelen fonksiyonlari kullanarak daha degisik ozellikler gelistirip, kendi kisayollarimizi olusturacagiz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.