Švaistikliniai ir pagrindiniai guoliai superkant automobilius

Automobilių supirkimas Alytuje dažnas atvejis, kai paskambina nurodytu telefonu, žmogus iškart užsimina, kad automobilis turintis problemu su varikliu t.y. greičiausiai su švaistyklio neveikimo problemomis. Aišku automobilių supirkėjai neturi dėl to problemų ir iškart pasako kainą už kurią galima būtų paimti. Dabar pakalbėsime apie velenus, švaistiklius kas tai, kodėl tokia problema nutinka ir pan.

Velenai ir švaistikliai

Dirbančio variklio alkūninio veleno švaistiklinius ir .pagrindinius kakliukus veikia gana didelė apkrova. Kad būtų mažesnė trintis, ir pagrindiniai, ir švaistikliniai kak1iukai Itaisyti slydimo ;guoliuose Idėkluose. ‘Kiekvieno ,pa,grin­dinio arba švaistiklinio guolio idėklas isudarytas iš dviejų dalių. Įdėklai Istatomi apatinę išardomąją švaistiklio igalvutę, j bloko lizdą ir I pagrindinio guolio dangtell. Įdėklui pasisukti neleidžia kyšuliukas, jeinantis švaistiklinio arba ipagrindinio guolio grio­vell. Pa,grindinių guolių dan,gteliai priveržiami varžtais ir veržlėmis. Kad neatsisukty, veržlės užfiksuojamos vielokaiščiais arba ‘specia­liomis plokštelėmis.

Atšalus orui, alkūninis velenas igali istrigti iš aliuminio lydinio išlieto bloko pagrindiniuose ,guoliuose. Kad taip neatsitiktų, variklio 3M3–53–12 alkūninio veleno pagrindinių guolitį dangteliai ,gamina­mi iš ketaus.

Smagratis išjudina stūmoklius iš rimties tašky, be to, esant sma,gračiui, toly,giau dirba variklis, jis 1engviau paleidžiamas, auto­mobilis sklandžiau pradeda važiuoti. Smagratis — tai masyvus ke­tinis diskas. Jis varžtais ir veržlėmis pritvirtinamas prie alkūninio veleno flanšo. Sma;gratis balansuojamas kartu su alkūniniu velenu.

Velenas

Alkūniniam velenui slankioti išilgai ašies neleidžia atraminės iš plieno ir babito pagamintos plokštelės, istatytos iš abiejų pirmojo pagrindinio guolio pusių, arba keturi iš plieno ir aliuminio paga­minti pusžiedžiai, istatyti užpakalinės pa,grindinės atramos griove­lyje. Tos vietos, kur alkūninis velenas išlenda iš va­riklio karterio, kad neištekėty alyva, sandarinamos riebokšliais ir sandarintuvais.

Ant veleno priekinio ,galo užmauta:s ,guminis užsiveržiantis rie­bokšlis, o užpakaliniame veleno gale yra alyvos nubloškimo sriegis arba alyvos nubloškimo briaunelė.

Užpakaliniame ,pagrindiniame guolyje padaryti alyvos surinkimo kanalal ir jmontuotas riebokšlis, susidedantis iš dviejų asbestinės virvės gabaly. Alyva j surinkimo kanalus ,patenka iš alyvos nubloš­kimo sriegių arba briaunelės.

Nagrinėjamuose varikliuose ant alkūninio veleno vieno švaistik-

linio kakliuko jtvirtinta po du švaistiklius. Labai “svarbu švaistiklius tinkamai !surinkti su istūmoklials: dešiniosios cilindrų eilės švaistik­liai su stūmokliais isujungiami tai,p, kad, žiūrint automobilio važia­vimo kryptimi, numeris švaistiklio paviršiuje būtų pasuktas atgal, o kairiosios eilės cilindrų į priekį, t. y. kad sutaptų su stūmoklio užrašu.

Daugiau šia tema rasite: Ką kalba supirkėjai apie variklio sandarą