Ventiliacijos po stogo danga įrengimas

Stogo konstrukcijose drėgmę sukelia išoriniai veiksniai.

Drėgmė į stogo konstrukcijas bei palėpę patenka iš statinio išorės, ir iš pastato vidaus. Esant išorės temperatūrai žemesnei nei vidaus temperatūrai statinyje, vidinė drėgmė garų pavidalu skverbiasi į išorę ir atvėsdama kondensuojasi.

Esant dideliam temperatūrų skirtumui statinio viduje ir išorėje vyksta garų kondensacija. Kondensato atsiradimą įtakoja šie veiksniai: temperatūrų skirtumas, stogo dangos paviršiaus temperatūra, garų kiekis atmosferoje.

Neteisingai įrengus stogo konstrukcijas, ore esanti drėgmė kondensuojasi šilumos izoliaciniame sluoksnyje arba stogo dangos apatiniame paviršiuje.

Žiemos laikotarpiu kai ypač didelis stogo konstrukcijų ir išorės aplinkos temperatūrų skirtumas, apatiniame stogo dangos paviršiuje kondensuojasi drėgmė. Ant stogo dangos karnizų atsiranda ledo varvekliai.

Kad išvengti kondensato apatinėje stogo dangos pusėje susidarymo ir jo patekimo į stogo konstrukcijas, reikalinga sulyginti temperatūrą po stogo danga su išorės temperatūra. Tai atliekama įrengiant garo izoliacinį sluoksnį bei efektyvią šilumos izoliaciją.

Drėgmę reikia pašalinti ventiliuojant ir šildant patalpas.

Statinio eksploatacijos metu drėgmė patalpose atsiranda nuo įvairių ją sukeliančių šaltinių (žmonės, skalbinių plovimas ir džiovinimas, maisto gaminimas ir pan.).

Ventiliuojamas oro tarpas tarp stogo dangos ir šilumos izoliacinio sluoksnio įrengiamas dėl šių priežasčių:

1) Drėgmės, esančios atmosferoje ir patalpų viduje.

2) Vidaus ir išorės oro temperatūrų skirtumo.

3) Sandarumo.

4) Stogo konstrukcijų šilumos izoliacijos.

Stogo konstrukcijų ventiliavimas vyksta judant orui, patenkančiam pro plyšius karnize ir ištekant pro kraigą.

Dvišlaičiai stogai visuomet turi būti ventiliuojami. Jie skiriami į:

a. ventiliuojamus šaltus stogus

b. šiltintus stogus

c. Ventiliuojamas stogas

Įrengiant ventiliuojamus stogus, reikalinga įvykdyti šiuos reikalavimus:

oras turi lengvai judėti nuo karnizo iki kraigo;

ventiliacinių oro tarpų plotis (aukštis) turi būti ne mažesnis kaip 20 mm;

oro išvedimas iš statinio vykdomas per ventiliacijos angas, kurios įrengiamos aukščiausiose stogo vietose.

Alternatyviniai ventiliacijos sprendimai:

- ventiliacija per ventiliacines groteles;

- ventiliacija per kraigą;

  • ventiliacija per vėjalentes.

šaltinis: Gegnių skaičiavimas stogo konstrukcijose