Find it on First Page SEO

ตอน : ฝึกงานมาแล้ว…อย่าโยนทิ้งนาจา

ทำไมเราต้องทำ SEO ?
 1. ทำ SEO เพื่อให้เว็บไซต์ของเราได้รับการจัดลำดับ ในอันดับที่ดีขึ้น (ยิ่งเป็นอันดับที่ 1 ใน Keyword นั้น ๆ ด้วยยิ่งดี)
 2. ทำ SEO เพื่อทำให้เว็บไซต์เราสามารถขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น (อันนี้เหมาะกับเว็บ e-Commerce และ e-Marketing ต่าง ๆ )
 3. ทำ SEO เพื่อเพิ่ม Traffic จำนวนคนเข้าเว็บไซต์ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มีมากขึ้น
 4. ทำ SEO เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเว็บไซต์ของเรา
 5. ทำ SEO เพื่อเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เกิดการใช้งานโดยผู้ใช้
 6. ทำ SEO เนื่องจากการค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine มีคนใช้ถึง 81% เราต้องทำให้คนรู้จัก เราให้ได้มากที่สุด
 7. การทำ SEO ถ้าคุณติดลำดับต้น ๆ ในหน้าแรกแล้วจะทำให้เกิดการคลิก และเข้าเว็บเรามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 8. การทำ SEO เป็นการประหยัดเวลาระยะยาว (แต่ใช้เวลาทำนานไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 9. การทำ SEO เป็นวิธีการโปรโมทเว็บไซต์ ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการโปรโมทเว็บไซต์ ด้วยวิธีอื่น
Algorithm (อัลกอริทึม) ที่ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ได้เป็น 2 ปัจจัย
ปัจจัยภายใน (On-page / Micro)

โครงสร้างของเว็บไซต์ ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์ จำนวนหน้าภายในเว็บไซต์ คุณภาพและปริมาณของเนื้อหา การเลือกใช้คำ (Keyword) และการวางประโยคในส่วนต่างๆ นั่นก็คือการปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นการง่ายต่อ search engine

Onpage ประกอบด้วย

 • Title หรือก็คือชื่อเรื่อง มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้ google ตรวจจับ
 • การทำ link เชื่อมโยง ไปยังเพจอื่น เพราะไม่ใช่แค่การทำ backlink เพียงอยย่างเดียวเท่านั้น การทำ link ออกไปก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกัน
 • Meta description หรือก็คือการอธิบายเกี่ยวกับตัวเว็บไซต์
 • Content ที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน การทำเนื้อหาให้เชื่องโยงสอดคล้อง การเล่นคำให้เหมาะสมในการทำ SEO
ปัจจัยภายนอก (Off-page / Macro)

ปริมาณลิงค์จากเว็บไซต์อื่น (Backlinks) รวมทั้งเนื้อหาและคุณภาพของลิงค์จากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการหาแบคลิงค์ที่มีคุณภาพเพื่อยิงเข้าเว็บหลัก ทั้งจากเว็บบอร์ดต่างๆ และจากเน็ตเวิร์คที่สร้างขึ้นเอง อย่าง Blogspot และ Wordpress โดยทำการสร้าง Unique Content หรือ Content ที่ไม่ให้ Google จับได้ โดยภายใน Content ได้ใส่แบคลิงค์เข้าเว็บหลัก การสร้างแบคลิงค์นั้นจะเป็นรูปแบบของปิรามิดลิงค์ หรือก็คือการยิงต่อกันเป็นทอดๆ โดยให้แบคลิงค์ที่คุณภาพต่ำที่สุดเป็นฐาน รองรับเน็ตเวิร์คอีกชั้นหนึ่ง ก่อนจะยิงลิงค์จากเน็ตเวิร์คเข้าสู่เว็บหลัก

เว็บบอร์ดที่เราสามารถใช้ในการใส่แบคลิงค์ต่างๆได้นั้นจะมีมากมายหลายประเภท 
ยกตัวอย่างเช่น SMF Vbullitin PHP BB เป็นต้น และวิธีการค้นหาบอร์ดเหล่านั้น คือการใส่โค๊ด เช่น “powered by smf”+keyword ลงใน Search Google ได้เลยทันที โดยวิธีการที่ใช้ คือการยิง Blacklink ไปตามเว็บไซต์อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้อง ใกล้เคียงกับตัวสินค้าและบริการของทางบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บต่างชาติ การใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่ต้องอาศัยความขยันมากพอสมควร

หลักการทำ SEO (Search Engine Optimization)

 1. วิเคราะห์การแข่งขัน — โดยวิเคราะห์จาก เว็บไซต์ที่อยู่ในอันดับต้นๆใน Search Engine ว่ามีการทำ SEO อย่างไรนำมาประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของเรา
 2. กำหนด Domain Name — กำหนด Domain Name ให้เกี่ยวข้องตรงตามเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือ ธุรกิจของเรา
 3. เลือก “คีย์เวิร์ด (keyword)” ที่เหมาะสม
   “คีย์เวิร์ด (keyword)” คือ คำ ที่ใช้ค้นหาใน Search Engine หากเว็บไซต์เลือกใช้ คีย์เวิร์ด (keyword) ที่มีคนค้นหาจำนวนมาก ก็จะส่งผลให้เว็บไซต์มีโอกาสแสดงผลในการค้นหาในอันดับต้นๆ
 4. สร้างเว็บไซต์ให้มีคุณภาพตาม Algorithm (อัลกอริทึม) ของ Search Engine
   ระบบการจัดอันดับการแสดงผลหน้าแสดงผลการค้นหา มีชื่อเรียกว่า Algorithm (อัลกอริทึม) แต่ละ Search Engine จะมีระบบ Algorithm ที่แตกต่างกันและจะมีการอัพเดตอยู่เสมอๆ เราจึงจำเป็นต้องสร้างเว็บไซต์ให้มีคุณภาพตาม Algorithm เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำอันดับได้ดีมากที่สุด
 5. อัพเดทเนื้อหาภายในเว็บสม่ำเสมอ
  จะทำให้ Search Engine ได้รับข้อมูลใหม่ของเว็บไซต์เราบ่อยๆ โดยปกติแล้ว Search Engine จะชอบเว็บไซต์ ที่มีการเพิ่มเนื้อหาสม่ำเสมอ มากกว่าเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง
 6. ออกแบบเว็บไซต์ให้น่าใช้งาน
   เว็บไซต์มีความน่าสนใจ ผู้เข้าใช้งาน ใช้งานได้ง่าย ทำให้ได้รับความนิยม
 7. การเชื่อมโยงลิ้งค์ การแลกลิงค์ ,Backlinks
   การเชื่อมโยงลิ้งค์ การแลกลิงค์ ,Backlinks กับเว็บไซต์อื่นที่มีความน่าเชื่อถือและมีเนื้อหาหรือบริบทเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือ Keyword ของเราจะทำให้เว็บไซต์ของเรามีคุณภาพ แต่ควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทยอยเพิ่มไปเรื่อยๆ เพื่อป้องกันการโดนแบนจาก Search Engine
 8. ติดตามประมวลผล
   หลังจากเริ่มทำ SEO ไปได้สักระยะหนึ่ง จะเริ่มเห็นการพัฒนาของอันดับไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและคุณภาพของเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการแข่งขันใน Keyword นั้นๆ และคุณภาพเว็บไซต์ของคู่แข่ง โดยทั่วไปแล้วอันดับจะไต่ขึ้นมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากอันดับของเว็บไซต์ยังไม่ดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ จำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาภายในเว็บไซต์กับเพิ่มจำนวน Backlinks ที่มีคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น และเมื่อเว็บไซต์ติดในหน้าแรกของผลการค้นหาแล้ว ก็ยังจำเป็นต้องอัพเดตเว็บไซต์ เพิ่มเติมเนื้อหา และเพิ่ม Backlinks อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาอันดับเอาไว้
ข้อดีของ SEO
ข้อเสียของ SEO
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.