Growth hacking กลยุทธ์ที่ Start up ควรต้องรู้!

G
rowth
มีความหมายว่า การเจริญเติบโต ซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้ในธุรกิจ เศรษฐกิจบ่อย ๆ อยู่แล้ว เช่น Business Growth คือการเติบโตของธุรกิจ หรือ Economic Growth ก็คือ การเติบโตของเศรษฐกิจ

H
acking
นั้นมีความหมายว่า การใช้เทคนิคใหม่ ๆ ที่คนทั่วไปไม่ใช้กัน คำนี้อาจฟังแล้วนึกถึง Hacker เจาะระบบเว็บไซต์ ซึ่งก็ถือว่าถูกครึ่งนึง เพราะ Hacker เวลาเจาะระบบจะต้องใช้เทคนิค และคิดหาวิธีแปลกใหม่ที่คนไม่ใช้กัน

สรุปแล้วก็คือ Growth Hacking คือ แนวคิดในการขยายการเติบโตของฐานสมาชิก, ลูกค้าหรือผู้ใช้แอพพลิเคชั่นรวมถึงรายได้ของบริษัท ด้วยวิธีที่พลิกแพลงและแปลกใหม่ มีความสร้างสรรค์ที่จะเข้าถึงเป้าหมายช่วยทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นเอง มันถึงเหมาะกับธุรกิจ Startup ที่มีคอนเซ็ปต์ว่าต้อง “โตไว”
Growth Hacking เป็นการใช้ 3 ส่วนประกอบหลักๆ คือ
  • Data การจัดการข้อมูลของกลุ่มผู้บริโภคว่ามีพฤติกรรมอย่างไร เพื่อคัดกรองวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ แล้วนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ
  • Technology ช่องทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงแบรนด์ หรือสินค้า จนกลายเป็นที่รู้จัก
  • Marketing แผนการตลาดที่นักการตลาด รวมถึงนักธุรกิจต้องหยิบนำมา สร้างแรงกระตุ้นเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักธุรกิจมากขึ้น
ตัวอย่าง Growth Hacking ที่ประสบความสำเร็จ
Uber Thailand ที่ใช้เทคนิค คล้ายๆของ Paypal ตอนที่เปิดใช้บริการใหม่ๆ คือให้ชวนเพื่อนมาใช้บริการ จะมีการให้เงินกับคนชวนและคนที่ถูกชวน จึงทำให้ User เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นเอง
การใส่ Signature Hacking ตอนที่บริการของ Hotmail ที่เปิดให้บริการใหม่ ที่มีการใส่ข้อความลงท้ายทุกอีเมล์ ‘PS: I love you. Get your free e-mail at Hotmail’ ซึ่งคล้ายๆกับ Apple ที่มีการใส่ Sent from my iPhone ลงในอีเมล์ที่ถูกส่งผ่าน iPhone ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานรายอื่นเกิดความสนใจและหันมาใช้บริการ

ทั้งสองอย่างข้างต้นเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ก็ยังมีหลายๆ Case Study ที่ใช้ Growth Hacking ในทางที่ผิด เช่น การ Spam ข้อความที่เน้นอาศัยการบอกต่อ แต่ใช้ในปริมาณที่เกินความจำเป็นเกินไป อาจจะทำให้เกิดความรำคาญ มุ่งเน้นหวังจะเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียว เช่น การส่ง Invite ผ่าน Facebook, Line เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้สร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์แย่ลงได้

ดังนั้นเมื่อเราเลือกใช้การ Growth Hacking ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจแล้ว เราควรใช้วิธีนี้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม ไม่มุ่งแต่การเน้นเจริญเติบโตเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจอะไร เลย