Büyük Göç ?
Serkan Ünsal
65

Kendi startup’ından ayrılıp booking’de, iş yatırımdan ayrılıp linkedin’de, bir yazılım firmasından ayrılıp Palantir’de işe başlayan arkadaşlarım var.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Burak Kale’s story.