2018 Hedeflerim

Her senenin sonunda “… yılı özetim” ya da “… yılında yaptıklarım” başlıklı yazılar okuyorum. İnsanlar yıllarını analiz etmiş oluyorlar. Hedeflerini başarıp başaramadıklarını anlıyorlar ve bizlere de aktarıyorlar. Çok örnek alınası bir davranış ve bugünden itibaren hedeflerimi, hedeflerime gittiğim yolda yaşadıklarımı, yaşadığım gelişmeleri ve bir çok bilgiyi burada paylaşacağım. Hem kendi motivasyonumu sağlamak hem de diğerlerine örnek olmak için. Neyse uzatmadan 2018 yılı için hedeflerimi oluşturmaya başlayayım


  1. Android uygulama geliştirmek ve markete yüklemek.
  2. Yıl boyunca 48 kitap okumak(Tüm türler geçerlidir.)
  3. Okuldaki başarımı arttırıp deneme sınavlarında ilk 5'e girmek.
  4. Yeni insanlarla tanışmak. Network’u genişletmek.
  5. Yıl sonunda YGS konu başlıklarını bitirmiş olmak.
  6. Zamanımı boşa harcamamak konusunda daha dikkat edip kendimi geliştirmek.
  7. Oluşturduğum zinciri kırma takvimlerinde zincirleri kırmamak.
  8. Tübitak yarışmasına katılmak.

Belki eklenecek yeni şeyler olabilir ilerleyen zamanlarda. Bundan dolayı bu yazı tüm yıl boyunca canlılığını koruyacak. Hepinize başarılı ve mutlu yıllar.

Like what you read? Give Kağan Taşkın a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.