Finlir av bok

För några dagar sedan satt jag och pustade ut på en bar efter att ha öst på som få med boken ”Generation 500”. Då var det en rejäl slutspurt och mycket var fortfarande i rörelse. I morgon blir det antagligen, och förhoppningsvis, de där sista justeringarna, det trivsamma finliret och kanske några små förändringar som bara jag märker av. Ni vet, det där som får en att sova så mycket bättre liksom. I dag var jag iväg och hämtade några sidor med förprovtryck och plötsligt blev det lite mer på riktigt. Det kommer fanimej bli asbra och bjuder här på ytterligare lite sneak peak-bilder, utan att för den sakens skull visa för mycket så klart :).

Like what you read? Give Kenneth Grönwall a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.