Illustratör: Jorge Roa

Återigen har jag upptäckt en mycket duktig kreatör via sajten Booooooom. Illustratören Jorge Roa (Chile) har gjort så mycket fint och visar här enbart en bråkdel. Jag gillar verkligen hans teknik och manér samt hans känsla för, ja detaljerna liksom. Egentligen så vet jag ingenting om honom men han finns att följa lite varstans: Behance, Instagram och Facebook. Han har även en trivsam och följa-vänlig Tumblr-sajt.

Källa: Booooooom

Like what you read? Give Kenneth Grönwall a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.