Legobyggare #2: Angus MacLane

Tidigare skrev jag om Chris McVeigh och om hans fantastiska och minimalistiska byggen. Nu är det dags att presentera nästa byggare – Angus MacLane.

I hans twitter-bio beskriver Angus MacLanes sig själv enligt följande:

Cartoon director by day, LEGO builder by night.

MacLanes är alltså inte bara en legobyggare utan även filmregissör. Och animatör. Han har bland annat varit med och gjort som Monsters Inc, Finding Nemo, Cars, WALL-E och Finding Dory med flera.

I lego-världen är han nog mest känd som skaparen av de fanjävlatastiska CubeDudes™, men har även gjort annat. Spana in hans Flickr, njut, inspireras och bygg för böveln. MacLane har även gjort legovarianten av WALL-E som sedan blev LEGOs officiella set. Bara en sådan sak liksom.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.