Skryt

Nu på torsdag invigs ”Barbro Lindgren på Junibacken” och jag tänkte passa på att skryta en smula. Vi (jag och Zanna) på Dolores kan nu, efter månader av intensivt kreerande, berätta vad vi pysslat med (utöver bokprojekt). Vi har tagit fram ett visuellt koncept för utställningen och materialet kring denna. Så in i vassen roligt! Just nu ses kulturtavlor på stan och trafikreklam på bussar och t-banetåg. Men det kommer mera!

Vi har samarbetat med Maria Luttropp (AD) och Magnus Dahlberg (copy), samt på sluttampen även Britta Wirström (AD).

Slut på skryt.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.