Today’s inspiration #007

Det finns ju så många snygga öl men denna lösning vad det gäller etikett spöar ju det mesta faktiskt.

Källa, bilder

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Kenneth Grönwall’s story.