Vunnen tid

Morgonrush, stress och passa tiden. Det är lite av centrala Stockholms signum och något som man måste lära sig bemästra. Tycker jag. Och det har jag blivit ganska duktig på. För mig är morgonen och starten på dagen väldigt viktig. Inte bara för mitt generella välmående utan även för kreativiteten. Det vill säga mitt jobb.

Ett av många knep är, vad jag kallar för, vunnen tid. Om man nu är en sådan person med en smula taskig framhållning, alltid får stressa hit och ditt och nästintill blir ett nervvark då man missar tuben eller bussen så tycker jag man bör ändra inställning då något sådant händer. Då man bjuds på vunnen tid. När det är ett faktum att du missat din buss eller t-banan så är det ju många gånger inget du kan göra. Så, sätt dig ner, samla dig och utnyttja denna vunna tid till något trevligt. Läs en blogg, ring mamma eller njut av den där kråkan som så förbrilt försöker öppna en påse med gamla bullar. Eller som jag brukar göra – hjärnskissa.

För mig har det gått så pass långt att det liksom snarare har blivit någon typ av stulen tid. Ibland (läs idag). I ruschen och när alla trängs för att komma med sitt t-banetåg så brukar jag istället vaska ett eller två tåg. Då finns oftast gott om sittplatser och eventuellt likasinnade sitter lugnt och tyst och vaknar till en smula.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.