DIVERSITY VOYAGE Part II


Hi!!!!! ພໍດີຊ່ວງນີ້ໂຄງການ Diversity Voyage ກັບມາອີກແລ້ວ້ລີຍຢາກມາຂຽນຕໍ່ຈາກ Part ທີ່ແລ້ວ ( ລີ້ງຂອງ Part I “Aham!!!😁😁😁 Hello ສະບາຍດີ” https://medium.com/@khaiyangcfc/aham-hello-%E0%BA%AA%E0%BA%B0%E0%BA%9A%E0%BA%B2%E0%BA%8D%E0%BA%94%E0%BA%B5-37d2c5df2b65 )


ເລີ່ມດ້ວຍຄວາມບໍຕໍ່ເນື່ອງເພາະຂຽນ Part I ໄວ້ດົນເຕີບແລ້ວ ຕ້ອງຂໍໂທດຂໍອະໄພແດ່ເດີ້


ໂອເຄມາເລີ່ມ ມື້ທີ່2 ຫລັງຈາກ ຜ່ານ ice breaking ແລະຮ່ວມກັນຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳໃນມື້ທີ່1 ແລ້ວ ມື້ນີ້ກໍເລີ່ມດ້ວຍການໄປ tour ໃນຊື່ທີ່ວ່າ Diversity walk ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີແຜນໄປແລ້ວໃນມື້ທີ່1

ຕາຕະລາງມື້ນີ້ກໍ່ມີ DIVERSITY WALK ແລ້ວກໍ່ພົບກັບ Mr Inthy Deuansavan founder and CEO of Green Discovery ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນສຳຄັນໃນໂຄງການນີ້ ທັງເປັນເຈົ້າຂອງ ຮ້ານອາຫານຂອບໃຈເດີ້, Santara restaurant, ໂຮງແຮມແລະຮ້ານອາຫານອີກຫລາຍແຫ່ງໃນລາວ (ເປັນນັກທຸລະກິດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໃນລາວເລີຍ)


ເລີ່ມ 9ໂມງ-2ໂມງແລງສະນັ້ນແບ່ງເວລາດີໆເດີ້

ອັນດັບທຳອິດເລີຍແມ່ນຕື່ນນອນແຕ່ເຊົ້າແລ້ວໄປຫາເຂົາເຈົ້າຢູ່ໂຮງແຮມ

ຖ້າພ້ອມແລ້ວກໍ່ໄປກັນເລີຍ…..

ເອົາໝວກໄປແນ່ເດີ້ເພາະຕ້ອງຍ່າງເອົາ(ຕາມຫົວຂໍ້ເລີຍ “Diversity Walk”) ໃສ່ເຄື່ອງຕາມສະບາຍເລີຍແຕ່ຖ້າໃສ່ເສື້ອແຂນສັ້ນແລ້ວຈະຮູ້ສຶກ…(ຮູ້ສຶກວ່າແຂນຈະໄໝ້ເພາະແດດ)

ອອກເດີນທາງ

ອໍ!!ລືມບອກອີກອັນໜຶ່ງ ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າໂຄງການນີ້ຈະບໍ່ມີເງີນໃຫ້ຫລາຍເດີ້ ມື້ນີ້ເລີຍໄດ້ຄົນລະ 50,000₭/ຄົນ ເທົ່ານັ້ນ(ບໍລິຫານໃຫ້ລອດເດີ້😈😈😈)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Khai Yang Cfc’s story.