Youtube-ն ու կրթական ոլորտը

Ինչու՞ են երեխաներն այդքան տարված youtube-յան տարբեր բլոգերներով։ Արդյո՞ք տեսանյութերը հայկական կրթության ոլորտում ապագա ունեն: Կարելի՞ է նմանատիպ միջավայրում պատկերացնել կրթական տեսանյութեր: Ի՞նչ ձևաչափով է պետք պատրաստել դպրոցական առարկաները սովորելու՝ աշակերտներին գրավող և մոտիվացնող տեսանյութեր։

Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները ողջ աշխարհում տալիս են հաջողությամբ կիրառվող և օրեցօր տարածվող առցանց կրթական հարթակները, նոր տեխնոլոգիաների մուտքը ուսումնառության կամ դասավանդման գործընթաց։

Մեր կրթական համակարգի այսօրվա հիմնական խնդիրներից մեկը ռեսուրսների սակավությունն է, հատկապես՝ հայալեզու նյութերի: Ահա այս զարգացումներին ու պահանջարկին համահունչ հարթակ է տրամադրում «Քան» ակադեմիայի հայաստանյան գրասենյակը, որտեղ հայալեզու անվճար տեսանյութեր ու վարժություններ են ամենատարբեր առարկաների վերաբերյալ, և մենք մտադիր ենք ավելի ու ավելի ընդլայնել մեր բաժինները՝ հայ սովորողներին և ուսուցիչներին կրթական որակյալ նյութերի լայն բազմազանություն ապահովելու համար։

Քննարկումներ այն մասին, որ կրթական տեխնոլոգիաները Հայաստանի կրթական զարգացումներում անխուսափելի մաս են, հաճախ ենք լսում: Այդուհանդերձ, կրթական հաստատությունների, ուսուցիչների, ծնողների և աշակերտների պատկերացումները նույնքան հաճախ շատ տարբեր են լինում. որոշները տեխնոլոգիան դիտարկում են որպես օգնող գործիք, մյուսները պատկերացնում են, որ այն դպրոցներում բերելու է բովանդակային կամ դասավանդման լուրջ փոփոխությունների:

Մինչ բոլորը քննարկում և պարզաբանում են այդ բոլոր հարցերը, երեխաներն արդեն համակարգիչների, սմարթ սարքավորումների միջոցով գտնում են իրենց համար խաղալու, սովորելու ամենահետաքրքիր միջոցները: Այսօր սովորելու և ժամանակ անցկացնելու տարածված միջոց են դարձել youtube-յան տեսանյութերը, որոնց դիտումները երբեմն հասնում են միլիարդների։ Սա վկայում է այն մասին, որ անիմացիայի և մոնտաժի ամենապարզ գործիքները կարող են հետաքրքիր ու մատչելի դարձնել նյութը, հատկապես այն դեպքում, եթե դասի ժամանակ սովորողը մի փոքր ուշադիր չի եղել, կամ՝ լավ չի հասկացել ուսուցչի բացատրած նյութը:

Ունենալ օժանդակող առցանց նյութեր, այն էլ՝ տեսանյութի տեսքով, միանշանակ նախընտրելի լուծում է աշակերտների համար: Այսօր Հայաստանում երեխաները ինտերնետի հասանելիության խնդիր չունեն, թերևս ունեն միայն իրենց ուղղորդող ուսուցիչների, ծնողների աջակցության կարիք. օրական մեկ ժամ համացանցը, կրթական նմանատակով օգտագործելու դեպքում, կարող է շատ օգտակար լինել երեխայի համար: Տեխնոլոգիան շատ գրավիչ, բայց միաժամանակ գայթակղիչ գործիք է, և այսօր ծնողները, ուսուցիչները առավել ակտիվ պետք է ներգրավվեն երեխայի ուսման գործընթացում: Երեխան տարբեր բլոգային, խաղային տեսանյութերի միջոցով անընդհատ սովորում է, սակայն կարևոր է, որպեսզի նա ժամանակ հատկացնի նաև առավել կենտրոնացված թեմաները սովորելուն:

Բացատրական տեսանյութերը կիրառման մի քանի ակնհայտ առավելություն ունեն. տեսանյութերը կարելի է դիտել մի քանի անգամ, հետ և առաջ կարելի է տանել, անգամ կարելի է դանդաղեցնել և արագացնել` նյութը ավելի խորքային հասկանալու համար: Սա հնարավորություն է տալիս ինքնուրույն ուսուցում կազմակերպել: Նաև՝ աուդիո, տեսողական տեսանյութերը որոշ սովորողների համար կարող է լինել ավելի ներգրավվող, ինչպես նաև՝ լուծել ներառական կրթության խնդիրը:

Հայաստանի զարգացման տեսլականը խարսխված է տեխնոլոգիաների վրա, ինչը որոշ առումներով ճիշտ է նաև կրթական համակարգում: Լինելով փոքր պետություն` կրթական ոլորտում համակարգային փոփոխություն կատարելը այդքան ռեսուրսատար խնդիր չէ, սակայն համակարգային փոփոխությունները պետք է լինեն թիրախային և արդյունավետ: Այսօր Հայաստանի բոլոր դպրոցներն ունեն համացանցի հասանելիություն, բայց այն դեռ շատ սահմանափակ է: Թե այս խնդիրը լուծելու, թե ուսուցիչներին պատրաստելու համար բավականաչափ ժամանակ ու մարդկային ռեսուրս է պահանջվում։ Սակայն մենք համոզված ենք՝ ի վերջո ուսուցիչները կընդունեն, որ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կարող են նոր մակարդակի դասավանդում կազմակերպել և որ տեսանյութերը կունենան էական դեր ուսման մեջ: Մեր հարթակի օգնությամբ դասավանդում անցկացնող ուսուցիչների փորձն, ամեն դեպքում, վկայում է այս մոդելի արդյունավետության մասին։

Հեղինակ` Գայանե Արամյան

«Այբ» կրթական հիմնադրամ

«Քան» ակադեմիայի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Khan Academy Armenia

Khan Academy Armenia

More from Medium

EVERY FARM ON WEMIX

CS373 Spring 2022: Connor Popp Week 5

CS371p Spring 2022 Week 14: Relena Lai

Weekly update April 15-April 22