دفاتر فنی مهندسی (مهندسی طراحی) فعال در شهر تهران (لیست دهم)

ما در اینجا نام مسئول ، آدرس دفتر، شماره مجوزو تلفن دفاتر فنی مهندسی موجود در شهر تهران که به سازندگان از طریق طراحی کمک مینمایند را ذکر مینماییم.

دفتر فنی مهندسی نمکی یان

نام مسئول: امیرقلی نمکی یان

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۵۴۶

آدرس: تهران- ولیعصر-کوی یکتا -کوی صدر- پلاک ۴ -طبقه B- دست راست

تلفن: ۲۲۷۱۹۸۹۴

دفتر فنی مهندسی یزدچی

نام مسئول: محمد یزدچی

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۵۵۷

آدرس: شریعتی خیابان قبا خیابان زیبا کوچه مریم شماره ۱۴ طبقه سوم

تلفن: ۲۲۸۵۶۲۷۹

دفتر فنی مهندسی امیدوار طهرانی

نام مسئول: مه دخت امیدوار طهرانی

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۵۶۵

آدرس: تهران -میدان ونک- خیابان شهید خدامی -خیابان نیروی انتظامی- پلاک ۹ — طبقه اول

تلفن: ۸۸۸۸۴۸۵۳

دفتر فنی مهندسی جلوداریان

نام مسئول: بابک جلوداریان

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۵۶۸

آدرس: تهران شهرک ولی عصر خیابان یاران جنب شهرداری منطقه ۱۸ پلاک ۲۲

تلفن: ۶۶۲۲۸۹۲۵

دفتر فنی مهندسی امینی فر

نام مسئول: مجتبی امینی فر

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۵۷۷

آدرس: تهران -دهکده المپیک- سه راه زیبا دشت- اول مرودشت شمالی -جنب مسجد امام رضا –پلاک ۲۰

تلفن: ۴۴۷۳۷۴۹۳

دفتر فنی مهندسی مظاهری

نام مسئول: امیر مظاهری

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۵۸۰

آدرس: تهران خیابان ستارخان خسرو شمالی پلاک ۵۵۵ طبقه همکف

تلفن: ۴۴۲۳۶۳۹۳

دفتر فنی مهندسی مظفری نژاد

نام مسئول: مهدی مظفری نژاد

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۶۰۰

آدرس: تهران -شهرک قدس- خیابان زرافشان- خیابان خوارزم -خیابان ۱۵ — پلاک ۲(۱۲۳۲ قدیم)- طبقه همکف

تلفن: ۸۸۰۸۱۱۷۳

دفتر فنی مهندسی حاجی غلامی

نام مسئول: احسان حاجی غلامی

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۶۰۴

آدرس: تهران میدان نبوت گلبرگ غربی روبروی درب شهرداری منطقه ۸ پلاک ۱۲۹

تلفن: ۷۷۸۰۶۱۵۱

دفتر فنی مهندسی شاه حیدری

نام مسئول: شاه حیدری

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۶۰۷

آدرس: تهران پاسداران بوستان دهم پلاک ۵۰

تلفن: ۲۲۵۶۴۷۲

دفتر فنی مهندسی تنها

نام مسئول: جواد تنها

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۶۰۸

آدرس: تهران -شهرک امید ساختمان یک ورودی ۲ طبقه ۱۴ پلاک ۳

تلفن: ۷۷۳۶۴۸۹۹

دفتر فنی مهندسی تقوی فرد

نام مسئول: مجید تقوی فرد

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۶۱۴

آدرس: تهران بلوار رسالت غرب بعد از میدان نور بطرف دهکده بعد از تقاطع خیابان سازمان برنامه ساختمان کیان پلاک ۷ واحد ۴

تلفن: ۴۴۱۲۰۴۲۴

دفتر فنی مهندسی اشرفی

نام مسئول: حسین اشرفی قهی

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۶۱۹

آدرس: تهران خیابان شهید رجائی روبروی شهرداری منطقه ۱۶ ، پلاک ۳۰۴

تلفن: ۵۵۰۸۸۷۵۶

https://khanenama.com/%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-10/