دفاتر فنی مهندسی (مهندسی طراحی) فعال در شهر تهران (ایست اول)

دفتر فنی مهندسی عمارلوئی

نام مسئول: کیاندخت پرتوی عمارلوئی

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۰۰۹

آدرس: شهریار-میدان معلم-نبش شمال غربی میدان -ساختمان فرهادی- طبقه۳-واحد۹

تلفن: — —

دفتر فنی مهندسی مولازاده

نام مسئول: افشین مولازاده

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۰۱۷۶

آدرس: تهران-سیدخندان-خیابان خیرمندی-پلاک ۱۲

تلفن: ۲۲۸۶۷۳۵۳

دفتر فنی مهندسی خلج

نام مسئول: مسعود مرادیان خلج

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۰۴۲۷

آدرس: تهران-خ فاطمی-رهی معیری-کوچه یاس-پ ۳۶

تلفن: ۸۸۹۵۱۴۷۲

دفتر فنی مهندسی جواهری

نام مسئول: رضا حسین جواهری

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۰۵۷۸

آدرس: تهران-خیابان شریعتی(الهیه)- خیابان دشتی- پلاک ۱۵۰

تلفن: ۲۲۶۰۲۵۵۷

دفتر فنی مهندسی جویباری

نام مسئول: غلامرضا تندعمل جویباری

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۰۹۱۱۱

آدرس: شهرری-میدان فرمانداری -پاساژولی عصر (عج)-طبقه همکف –پلاک ۱۶

تلفن: ۵۵۹۱۳۸۰۱

دفتر فنی مهندسی زارع

نام مسئول: مهدی زارع

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۰۶۰۱۰

آدرس: تهران-جلال آل احمد-نبش خ پاتریس -پ۱۰۴-طبقه سوم- آپارتمان ۱۱

تلفن: ۸۸۲۶۱۲۷۹

دفتر فنی مهندسی پورگیری

نام مسئول: اکبر سرمعلی پورگیری

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۰۹۶۱۲

آدرس: قرچک-شهرک طلائیه-۱۶متری شهید صباغ-ساختمان زمرد-پ۱۲۵۶- طبقه۱-واحد۵

تلفن: ۳۶۱۵۴۰۰۰

دفتر فنی مهندسی لنگرودی

نام مسئول: فرزین اسدی لنگرودی

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۰۵۸۹

آدرس: تهران-یوسف آباد -خ مدبر-خ سی ام-پ۶۶-واحد ۶

تلفن: ۸۸۸۱۰۵۴۷

دفتر فنی مهندسی جعفری

نام مسئول: محسن جعفری

شماره مجوز : ۵۱۰۰۰۰۹۸۱۳

آدرس: تهران-ستارخان -روبروی برق آلستوم-پ۶۱۲-ساختمان رز-واحد ۱۴

تلفن: ۴۴۲۱۹۵۳۶