معمار علی موسی پناه در اوایل سال ۱۳۴۹ در شهر تهران متولد شد. وی پس از طی دوران تحصیلی سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج با مدرک فوق لیسانس مهندسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران فارغ التحصیل شد.

معمار علی موسی پناه بعد از گذشت یکسال فعالیت سازندگی حود را در کشور آغاز نمود. پروژه های ایشان در سبک های معماری کلاسیک، مدرن و تلفیقی از معماری سنتی و کلاسیک است.

ایشان یکی از برجسته ترین معماران در زمینه طراحی ساختمان های لوکس در سطح منطقه یک تهران است ودر حال حاضر نزدیک به ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه طراحی و ساخت مجتمع های مسکونی لوکس و مجلل در منطقه یک تهران دارد.

معمار موسی پناه خیلی زود توانست تجربه لازم را در حوزه معماری ، کسب نماید و اقدام به تاسیس شرکت معماری موسی پناه نمود. عمده فعالیت این گروه معماری و مهندس موسی پناه در زمینه بازسازی و طراحی داخلی و دکوراسیون، طراحی لابی و مشائات ساختمان های نوساز و ساختمان های فرسوده می‌باشد.

پروژه های معمار علی موسی پناه

مجتمع مسکونی ورسای

مجتمع مسکونی چهر باغ

مجتمع مسکونی تیفانی

مجتمع مسکونی کارتیه

مجتمع مسکونی ۱

مجتمع مسکونی ۲

مجتمع مسکونی ۳

مجتمع مسکونی ۴

مهرگان

پروژه ماکویی پور

پارسا الیت

پارسا کلاسیک

https://khanenama.com/%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store