Khang Thịnh hasn't written any stories yet.

Khang Thịnh

Khang Thịnh

CEO và Fouder của Đồng Khục Khang Thịnh — Công ty may áo khoác đồng phục — Cơ sở may áo gió. Chuyên sản xuất áo khoác gió áo khoác đồng phục theo yêu cầu