cách đăng ký 3g trên ipad

Bạn sử dụng ipad các loại thì muốn đăng ký 3g mobifone sử dụng thì mình hướng dẫn với cách đơn giản, chứ cách thức đăng ký cũng hơi khác bình thường

Sử dụng 3g trên ipad cũng cần phải đăng ký nữa nhé bạn, nếu như không đăng ký thì sử dụng goi cuoc 3g mobifone mặc định thì bạn dùng bao nhiêu thì nó sẽ trừ hết bấy nhiêu thế nên chúng ta cần phải chọn lựa gói cước 3g mobifone hợp lý rôi mới được sử dụng .

Vì thiết bị ipad không có chức năng tin nhắn nên bạn phải đăng ký qua một cách khác đó là phải rút sim ra và bỏ vao điện thoại rồi mới có thể đang ký được gói cước 3g mobifone

Bạn có thể soạn tin nhắn sở hữu gói miu bằng cách: MPS7 MIU gửi 9084

ĐÓ là cú pháp đăng ký miu mà còn nhiều gói cước 3g mobifone khác nữa bạn có thể tham khảo thêm sau, và đẵng ký xong thì bạn có thể rút sim ra và bỏ vào ipad lại rồi điều chỉn mạng lại một chút nữa la có thể vào được mạng cấu hình các thông số như sau

APN: m-wap

Uset name: mms

Pass: mms

ở trên là mình chỉ mới giới thiệu gói miu của mobifone thôi nhé, mà mình nghĩ như vậy là có thể sử dụng thoải mái rồi, gói miu có tới 600mb dung lượng miễn phí dùng trong 1 tháng không bị mất phí phát sinh

Like what you read? Give khanh Mobifone a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.