Đơn vị bán khăn khách sạn cao cấp giá sỉ uy tín tại TPHCM

NamPhong Khan
Aug 22 · 3 min read

Bạn đến bài viết này mình biết bạn đang quan tâm cũng như muốn tìm cho mình một đối tác đơn vị cung cấp khăn khách sạn giá rẻ, khăn khách sạn giá sỉ uy tín...

Khăn Khách Sạn giá sỉ

Đặc điểm của khăn khách sạn giá sỉ chất lượng cao cấp

Khăn Khách Sạn giá rẻ

Hiện nay trên thị trường có cực nhiều đơn vị cung cấp các sản phẩm khăn khách sạn, khăn spa nhưng chất lượng không được đảm bảo cũng như chưa làm cho bạn cảm thấy tin tưởng về lẩn chất lượng & giá. Vậy một sản phẩm khăn khách sạn cao cấp đúng chuẩn là phải như thế nào?

 • Kích thước đúng tiêu chuẩn mà khách sạn yêu cầu
 • Chất liệu cotton cao cấp loại 1 (thực ra cotton cao cấp có nhiều dòng )
 • Khăn có nhiều kích thước khác nhau đáp ứng được các ứng dụng trong nhà hàng, khách sạn
 • Khăn dể dàng vệ sinh
 • Khăn chất lượng tất nhiên có hiện tượng đổ lông nhưng ở mức chấp nhận được không nên quá sẽ làm khăn cảm giác khó chịu
 • Khăn không có hiện tượng bị rút sợi
 • Khăn thêu dệt dập logo không ảnh hưởng đến chất lượng cũng như kích thước khăn

Vậy đơn vị nào đáp ứng được những yêu cầu như vậy? thì trước bạn có thể tham khảo thêm các hình ảnh khác về khăn khách sạn cao cấp để có thêm nhiều sự lựa chọn.

ẢNH MINH HỌA

Đơn vị cung cấp khăn khách sạn cao cấp giá sỉ trên toàn quốc

Có cực nhiều đơn vị cung cấp khăn giá sỉ nhưng phần lớn không đáp ứng được yêu cầu khách hàng cũng như nhân lực & vật lực thiếu nên không thể cung cấp số lượng khăn khách sạn giá sỉ ngay cũng như có sl khăn để cung cấp cho bạn khi cần thiết.

Nhưng đối với Khăn Nam Phong mọi vấn đề đều giải quyết một cách đơn giản bởi

 • Đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực khăn spa, khăn khách sạn
 • Có nhà máy sản xuất khăn số lượng lớn
 • Hàng luôn có sẵn
 • Khăn chất lượng
 • Khăn không có hiện tượng phai màu + cũng như rút sợi
 • Giá thành cực tốt

>>> Đọc thêm: Địa chỉ mua khăn spa giá sỉ uy tín tại TPHCM

Nếu bạn có nhu cầu mua khăn spa, khăn khách sạn đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi địa chỉ bên dưới để được tư vấn báo giá tốt nhất

— — CTY TNHH Khan Nam Phong — —

Địa chỉ : Số 268 Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM.

SDT : 0934.150.780

Mail : khannamphong@gmail.com

Websites : https://khannamphong.vn/

FB: https://www.facebook.com/KhanTraiGiuongSpaGiaReTPHCM/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade