ว่าด้วยเรื่องของกิน ถิ่น “ ปลาทู ”

สมุทรสงครามถึงแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่ก็เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งด้านการเกษตรและการประมง


ว่ากันว่า..🐟..ปลาทูที่อร่อยที่สุดในประเทศต้องยกอันดับให้กับ “ ปลาทูแม่กลอง ” มั้นใจได้ว่าไม่ว่าจะเป็นใคร เมื่อได้มาลองลิ้มรสแล้วเป็นต้องหอบหิ้วซื้อกลับบ้านกันอย่างแน่นอนค่ะ และส่วนใหญ่ก็รู้จักกันในนาม “ปลาทูหน้างอคอหัก” คุณเคยได้ยินประโยคที่บอกว่า “ปลาทูหน้าคอหัก” กันใช่มั๊ย? ทำไมถึงต้องหน้างงอคอหัก คุณสงสัยไหมหล่ะ ? อาจจะเป็นเพราะมันอารมณ์เสียหรือ ?คุณคิดผิดแล้วหล่ะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือ…ปลาทูแม่กลองนั้นเขาใส่ลงในเข่งใบเล็ก จึงจำเป็นต้องบิดคอเพื่อให้ใส่ได้พอดี และที่บอกว่าทำไมปลาทูแม่กลองอร่อย ? ก็เพราะว่าปากแม่น้ำแม่กลองมีความสมบูรณ์มาก ทำให้เป็นอาหารชั้นดีของปลาทู จึงให้ปลาทูที่จับได้ในบริเวณนี้มีรสชาติดีนั้นเอง

ตอนนี้เริ่มหิวกันแล้วล่ะใช่ไหมหล่ะคะ ? (: ดูภาพเมนูปลาทูปลอบใจไปพลางๆก่อนนะ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.