SupraPartners #97 — SupraOracles, DeFi, oyun ve NFT’leri içeren blok zinciri tabanlı bir ekosistem olan Lepricon ile ortak oluyor

SupraOracles, DeFi, oyun ve NFT’leri içeren blok zinciri tabanlı bir ekosistem olan Lepricon ile işbirliğini duyurmaktan memnuniyet duyar. Lepricon, eğlence potansiyelini yeniden tasarlamak ve oyunlarda oyuncuların sahip olduğu ekonominin yaygın bir şekilde benimsenmesini sağlamak için blok zincir teknolojisini kullanıyor.
Leprichain, Lepricon’un kendi yüksek hızlı, gazsız Ethereum uyumlu yan zinciridir. Lepricon, popüler oyun geliştiricilerinin blok zinciri teknolojisini oyunlarına dahil etmelerini sağlayacak SDK’lar veya yazılım geliştirme kitleri üzerinde çalışıyor. Bu çözümler, ana akım oyun yaratıcılarına bir sürükle-bırak blok zinciri çözümü sağlamak amacıyla Leprichain’e dayanmaktadır ve Leprichain tarafından yürütülmektedir.

SupraOracles, piyasa tahminine yardımcı olmak için Lepricon’a piyasa verileri, siyasi veriler, spor verileri vb. gibi standart gerçek dünya verilerini sağlayacaktır. Lepricon, Lepricon City’deki çeşitli atari oyunları ve karnaval oyunları da dahil olmak üzere birçok Leprichain tabanlı şirket içi eğlence etkinliği yaratıyor. Bu örnek oyunlar, üçüncü taraf DApp geliştiricilerini Leprichain kullanmaya ikna etmek için kullanılacaktır. Lepricon’un bir yan kuruluşu olan Shamrock Studios, Lepricon ekibi tarafından geliştirilen yeni teknolojiler için test ortamı görevi görecek bir oyun yapım firmasıdır.
FansPredict yıl sonuna kadar piyasaya sürülecek, bu yüzden o zamana kadar başka bir Oracle hizmeti kullanmaları gerekecek, ancak bundan sonra SupraOracles’ı başka bir oracle olarak kullanabilecekler. FansPredict, şirketin kendi gazsız blok zinciri olan Leprichain üzerinde çalışacak olan eşler arası bir tahmin platformudur.
ERC-20 yardımcı program belirteci L3P, Leprichain’e ve üzerinde çalışan tüm dApp’lere güç sağlar. L3P hizmet belirteçlerinin sahipleri yönetime katılabilir ve gelişmiş getiri kazanma fırsatlarına erişebilir.

Lepricon’un CMO’su Phil Ingram şunları söyledi:
“FansPredict, tipik olanın ötesinde, insanları ilgilendiren çok çeşitli alanlarda tahmin fırsatları sunabilmek istiyor. “Bitcoin fiyatı artacak mı yoksa azalacak mı.” SupraOracles’ın hız, ölçeklenebilirlik, birlikte çalışabilirlik ve veri derinliği taahhüdü kategorisi, FansPredict’i eşler arası tahmin platformlarının ön saflarına taşımaya yardımcı olmak için onları ideal seçim haline getiriyor.”
SupraOracles CEO’su ve Kurucu Ortağı Joshua D. Tobkin, şunları söyledi:
“Lepricon, oyunlarda oyuncuların sahip olduğu ekonomilerin geniş çapta kabul görmesini hedefliyor. SupraOracles, onlara temel Oracle araç takımlarını sağlayacaktır. Oyun oynamayı, NFT’leri ve DeFi’yi genişletmek için birlikte çalışacağız.”

SupraOracles Hakkında

SupraOracles, geleneksel sermaye piyasalarını web3 ortamına bağlamayı amaçlar. Amacımız ve hedefimiz, geliştirici topluluğuna üstün performans, sağlamlık ve çeviklikle veri uygulamalarını kolayca oluşturabilmeleri, dağıtabilmeleri ve yönetebilmeleri için benzersiz bir Oracle araç seti sağlamaktır.
Ekibimiz, fikir birliği mekanizması tasarımı, rastgelelik araştırması, gerçek zamanlı veri hizmetleri, yatırım bankacılığı, dijital menkul kıymetler, geleneksel borsalar, büyük veri, Ph.D. akademi, büyük 4 danışmanlık, blockchain/DLT ve DeFi.
SupraOracles, geliştirici topluluğumuzun ve artan sayıda iş ortağının yardımıyla Oracle bilmecesini çözmeyi ve nihayetinde finansın geleceğine güç katmayı hedefliyor.

SupraOracles topluluğuna katılın:
Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Announcements | Medium

Lepricon Hakkında
Lepricon, eğlence potansiyelini yeniden tasarlamak ve oyunlarda oyuncuya ait bir ekonominin yaygın bir şekilde benimsenmesini sağlamak için blok zincir teknolojisini kullanıyor. Lepricon’a göre oyun, genel kabul için rampadaki ilk katil olabilir ve olmalıdır ve şirketin beyan edilen amacı bunu katalize etmektir.
Lepricon etkinlikleri üç kategoriye ayrılır: teknoloji, eğlence ve bilim kurgu.

Lepricon topluluğuna katılın:

Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Medium | Facebook

Partner olmak — Contact Us.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Khayal All

Khayal All

More from Medium

Adversary-in-the-middle using Network Sniffing

Generating a self-signed certificate for smart card logon using a FIDO2 security key

How to run docker inside docker container

Launching Container inside a Docker container