Chọn Hướng Nhà Hợp Với Người Tuổi Thân

Theo phong thủy, chọn hướng nhà hợp với người tuổi Thân cần chú ý những điều sau đây:

Nên chọn các hướng tốt như:

Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y);

Tránh các hướng xấu:

Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát);

Về việc bài trí nội thất cũng phải đảm bảo chuẩn hướng phong thủy để đem lại nguồn tài lộc và sức khỏe cho người tuổi Thân, cụ thể như:

Những hướng được cho là đặt bếp tốt là đông bắc, hướng nam, và chính tây, các hướng không tốt là đặt ngoảnh lưng với hướng nhà.

Xem thêm thông tin: mau nha ong dep

Like what you read? Give Khương Huỳnh Văn a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.