3 bài tập giảm cân giúp mẹ 9x giảm ngay 16kg trong 1 tháng

Sau sinh, Trần Ngọc Ánh (sinh năm 1994) sinh sống và làm việc tại Hà Nội sở hữu thân hình tròn trịa. Cảm thấy khá tự ti với thân hình này, cô quyết tâm giảm cân lấy lại vóc dáng.

Nhờ chế độ tập luyện 4 giờ/ngày và thực đơn ăn kiêng nhiều hoa quả, cô đã giảm 16kg (từ 68kg xuống 52kg) chỉ 1 tháng sau khi áp dụng.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.