วิสัยทัศน์ ธุรกิจส่วนตัว

วิสัยทัศน์ ธุรกิจส่วนตัว

คำว่า วิสัยทัศน์ (vision) ที่ผู้คนรู้จักกันอย่างแพร่หลายนั้น มีความหมายว่า ความมุ่งหวังหรือความคาดหวังที่เราจะไปมีสถานภาพเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจะไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งสักวันหนึ่งในอนาคต โดยเราจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองด้วย 3W คือ What Where และ When และเราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า ที่สุดแล้วตัวเรานั้นต้องการอะไร
 
 วิสัยทัศน์ส่วนตัวของคนเราย่อมหนีไม่พ้น การเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนนิยมชมชอบ นับหน้าถือตา มีฐานะมั่นคงอุดมด้วยทรัพย์สินเงินทอง ทุกคนจึงต้องมีอาชีพการงานตามความถนัด บ้างก็มุ่งเน้นการทำธุรกิจส่วนตัว บ้างก็ขอทำงานในองค์กรใหญ่ๆไว้ก่อน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แล้วก็มุ่งหวังว่าสักวันจะได้มีโอกาสทำธุรกิจส่วนตัว ทุกคนจึงมีสิทธิ์ จะคิด ทุกคนมีสิทธิจะมีวิสัยทัศน์ และทุกคนก็มีสิทธิจะลงมือทำตามวิสัยทัศน์ส่วนตน เพื่อสร้างโลกของตนเองและโลกของทุกๆ คน
 
 -จากหนังสือธุรกิจส่วนตัวSMEsคุณทำได้

Click to Post