Benliğim…

Durma bütünleş benimle… Beni kabul et… Sakla kavuğunda.. Görmüyor musun çok yorgunum. Ruhum azap içinde ve yolunu şaşırmış, rotası yok. Tek yaptığı hırpalamak kendisini, hırpalamak..Özümün suyuyla besle beni, bırak gidersin şu doyumsuz dudaklarımın susuzluğunu.. Duymuyor musun sesleri? Çığlık çığlığa her bir yanım.. Her bir hücrem..İyice bak! yaklaş.. Dudaklarımdan belli değil mi? Nasılda çatlamış halbuki susuzluktan… Azap çeken ruhların mührüdür çatlamış dudaklar.. Durma besle beni! Gider susuzluğumu..Vasıfsız ruhumun özü kurak ise öp mesela beni.. ıslat dudaklarımı ne duruyorsun!? Görmüyor musun çığlık çığlığa her bir yanım..her bir hücrem..

Like what you read? Give WhoAreYou a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.