Japanese & Computer Science

Sau khoảng 7 tuần học tiếng Nhật, bản thân mình đã nhận ra những tiến bộ nho nhỏ để dần có động lực hơn.

  • Thứ nhất: Không còn cảm thấy xa lạ với ngôn ngữ này nữa. Cảm giác nói tiếng nhật, nghe, viết đã dần quen chứ không còn gượng gụi. Nhờ việc quen này mà mỗi ngày tốc độ nói, đọc và nhớ từ mỗi ngày cũng tăng lên dần dần. Cũng dần xóa đi những nhận xét về tiếng Nhật khó, nhanh,… tạo nên những nhận định không tốt cho bản thân. Với mình, tiếng Nhật giờ đơn thuần là ngôn ngữ để giao tiếp với một nhóm người. Xa hơn, từ ngôn ngữ này sẽ là cầu nối cho mình đến với những khám phá khác về ẩm thực, phong tục,… mới khác ở Nhật.
  • Thứ hai: Đã rủ được bạn chồng quay lại học tiếng Nhật cùng. Tuy rằng phải khóc một trận như mưa như gió bạn ấy mới đi cho. Bạn chồng thì không có nhiều năng khiếu ngôn ngữ nên dễ bị nản chí. Mỗi ngày ngồi thủ thỉ với bạn ấy một chút vậy.
  • Thứ 3: Một điểm trừ là bản thân cứ có cảm giác đang chạy đua với cái gì đó. Nên cứ chưa nắm kĩ được vấn đề này thì đã chỉ mong mau mau chóng chóng chuyển qua vấn đề khác. Tự dặn bản thân là cần từ từ, ôn tập, luyện tập cẩn thận. Đã theo cái gì thì chỉ theo 1 thứ thôi sau đó phát triển dần ở mức cao thì có thể đa dạng hóa cái mình muốn học hơn.

Khoa học máy tính: Hôm nay nói chuyện với Thắm về dự định học thêm về ngành khoa học máy tính của mình cho bạn ấy nghe. Được ủng hộ nhiệt tình luôn. Vậy nên mình quyết định sẽ học thêm ngành này ở trường FPT. Đã đăng kí thông tin đi học nhưng bị muộn so với thời hạn đăng kí vậy nên cũng hơi tiếc.

Like what you read? Give Khuat Ngoc Han a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.